Handverktyg för buntband: Manuella eller automatiska buntbandspistoler för dina applikationer

Med HellermannTytons handverktyg för buntband får du alla fördelar

Automatisk handverktyg för buntband ATS3080Montering och installationer blir mer och mer komplicerade vilket gör att specialiserade buntbandsverktyg mer och mer viktiga. Oavsett om det är manuella eller automatiska buntbandspistoler inblandade så uppfyller buntbandspistoler specifika ändamål vilket - beroende på produktionsmiljön - klara speciella krav.

T ex så måste ett handverktyg för buntband vara användbar i områden där det är svårt att komma åt medan andra handverktyg för buntband måste fungera utan tillgång till elektricitet. Tillsammans med detta kan läggas kraven på modern serie produktion, som tex att redan under utvecklingen av ett handverktygl måste hänsyn tas till att handverktyget för buntband klarar lång tids användning utan problem för användaren.

HellermannTyton erbjuder mer än 60 000 lösningar som täcker in alla aspekter kring kablar och som en logisk följd utvecklar företaget också användarvänliga handverktyg för buntband som klarar montagearbeten så enkelt och effektivt som möjligt med HellermannTytons produkter. Serien av handverktyg för buntband sträcker sig från manuella och pneumatiska handverktyg till fullt automatiserade handverktyg för buntband för industriell serie produktion. Alla handverktyg för buntband från HellermannTyton genomgår en nogrann test tills varje enskild handverktyg uppfyller kvalitetskraven.

Applikation för varmluftspistol E4500HellermannTyton erbjuder också stöd vid installation och användningstestning av sina handverktyg för buntband på plats. HellermannTyton utvecklar, testar och modifierar handverktygen, allt från den minsta handverktygen för buntband ända upp till automatiska kombinationssystem.

Genom att använda handverktyg för buntband från HellermannTyton väljer, produktionschefer, tekniker, installatörer och andra användare kvalitet, effektivitet och produktivitet.

 

Produkt: Manuellt buntbandsverktyg EVO7

 

EVO7 - Det nya manuella buntbandsverktygetEVO7 - Det manuella buntbandsverktyget

Med EVO7 är komfort och funktion kombinerat i ett och samma verktyg. Hjärtat i EVO7 är den innovativa och patentsökta TLC-tekniken (Tension/Lock/Cut). Det revolutionerar processen att dra åt och klippa av ett buntband med minskad ansträngning. Det eliminerar även rekylen och minskar därmed ergonomiska påfrestningar på användaren avsevärt.

Handverktyg för buntband iconHandverktyg för buntband, Buntbandspistol: Automatisk och manuellt handverktyg för buntband anpassad till er applikation

HellermannTyton är en global tillverkare som erbjuder lösningar för fastsättnig, kabeldragning, skydd, och märkning med hög prestanda till olika marknader. För våra kunder utvecklar vi olika lösningar som möter industrins behov - löser en applikation, spar installations och komponentkostnader - och ökar kvaliteten på slutprodukten oavsett till vilken industri.
 

Automatiska handverktyg för buntbandAutomatiska handverktyg för buntband

Elektriska automatiska handverktyg för buntband används i produktion med höga volymer. Olika verktyg finns för olika applikationer. ett spillfritt ändlöst buntbandssystem ATS3080. Elektriskt handverktyg AT2000 för buntning med buntband T18RA. De automatiska handverktyget "Autotool" är eldrivna och helt automatiska för att applicera buntband i olika sammanhang. Den automatiska handverktyget för buntband AT2000 kan bunta upp till 20mm i diameter och det spillfria systemet ATS3080 buntar upp till 80 mm i diameter
 

Handverktyg för buntband ikonHandverktyg för buntband

Manuella och pneumatiskahandverktyg för plast och stålband. Plastverktyg för installation. Robust metallverktyg och formgjutet palstverktyg med justerbart åtdragsmoment.
 

Appliceringsverktyg för märkningAppliceringsverktyg för märkning

Helafix HCT verktyg för att klippa Helafix HCR hållare liksom att stansa ut fastsättningshålen
 

Appliceringsverktyg för ej krympbara slangarAppliceringsverktyg för ej krympbara slangar

Tre spetstång för att expandera och applicera gummihylsor som används för elektrisk isolering, mekaniskt skydd och färgmärkning
 

Appliceringsverktyg för Snapper slangklämmorAppliceringsverktyg för Snapper slangklämmor

ASNP och MSNP Snapper verktyg för säker och effektiv fixering av Snapper slangklämmor
 

Applikationsverktyg för värmekrympslangApplikationsverktyg för värmekrympslang

Applikationsverktyg för värmekrympslang som den gasdrivna varmluftspistolen E4500 är användbart för krympning av alla typer av krympprodukter inklusive krympslang, formgods och omvikningshylsor

Automatiska handverktyg för buntband ikonAutomatiska handverktyg, buntbandspistoler AT2000/ ATS3080
Effektiv buntning i många applikationer

De två elektriska handverktyg för buntband - tack vare sin pålitlghet, enkla handhavande och flexibilitet - idealiska för att tillverka stora volymer av kablage mm. Inom några sekunder kan buntningar ske med en diameter på upp till 80mm

Båda de automatiska handverktygen för buntband är tillverkade av HellermannTyton och ger en enkel procedur vid reparationer, service och frågor.

Med en häng eller bänkstativ till de automatiska buntbandspistolerna kan dessa användas stationärt, mobilt eller integrerade i en fullautomatiserad produktionslnje. Det är också möjligt att använda olika varianter på clips och fixeringar.

Ändlöst buntband T18R för det automatiska handverktyget för buntband AT2000 AT2000 Buntningsclips

Automatisk buntning upp till 20mm diameterAutotool2000 i en förpackningsapplikationDen elektriskt drivna handverktyget för buntband Autotool 2000 har utformats för att påskynda buntningsprocessen. Under cykeln på bara 0,8 sekunder, buntning, gängning, spänning och kapning utförs automatiskt genom att trycka på en knapp - snabbt och med jämn kvalitet. Avfallet samlas upp i en avfallsbehållare, därför kan inget buntbandsavfall falla på marken eller i produktionsanläggningen.

Speciellt i applikationer med höga kvaliteteskrav t ex i kablagetillverkning, fordon, och förpacknings sektorn eller inom vitvaruindustrin effektiviserar den automatiska handverktyget för buntband Autotool 2000 tidskrävande och arbetskraftskrävande arbeten

Det kan laddas med kasetter om 50 band eller från rullar med 3500 band.

ATS3080 fäste Automatisk handverktyg för buntband ATS3080 olika käftstorlekar

Automatisk buntbandspistol ATS3080
Spillfri buntningAutomatisk handverktyg för buntband ATS3080 i en medicinteknisk applikationDet automatiska handverktyget för buntband ATS3080 är en innovation inim buntningsssytem.
Det invändigt släta bandet och låshuvudena levereras på "ändlösa" rullar så att man får en absolut automatiserad och spillfri buntning
Automatisering av buntningen ger en effektiv tillverkning av stora volymer och kostnadseffektivitet i ett konstant flöde

Det automatiska handverktyget för buntband ATS3080 anpassar sig automatiskt till buntningsdiametern.
Detta ger en slät avklippning av bandet och optimal materialåtgång är garanterad

Tack vare de snabbt utbytbara käftarna (tillgängliga i 30, 50 och 80mm) kan både små och stora buntdiametrar hanteras

För en montagelinje kan vi erbjuda individuella lösningar

Whitepaper I detta whitepaper "Automatisk buntning och tätning" är fördelarna med de båda automatiska buntbandspistolerna, handverktygen förklarade genom två olika praktiska exempel

Handverktyg för buntband ikonManuell handverktyg för buntband med plasthus

 

 

Manuell buntbandspistol med plasthus
Buntbandspistol EVO7 - Verktyget för buntband upp till 4,8mm bandbredd

Med sitt ergonomiska grepp kan handverktyget för buntband EVO7 användas överallt. Huset är gjort av glasfiberarmerad polyester vilket gör det mycket lätt. EVO7 buntbandspistol passar perfekt att applisera HellermannTytons buntband upp till 4,8mm.

 

Med EVO7 är komfort och funktion kombinerat i ett och samma verktyg. Hjärtat i EVO7 är den innovativa och patentsökta TLC-tekniken (Tension/Lock/Cut). Det revolutionerar processen att dra åt och klippa av ett buntband med minskad ansträngning. Det eliminerar även rekylen och minskar därmed ergonomiska påfrestningar på användaren avsevärt.
 

Manual cable tie gun metal housing MK3SPManuell handverktyg för buntband i metallhus
Manuellt handverktyg för buntband MK3SP upp till 4,8mm breda buntband

Det manuella buntbandsverktyget MK3SP med sin ergonomiska design kan användas överallt. Ett tåligt och mycket underhållsfritt metallverktyg med justerbar momentinställning av åtdragskraften. Klipper av HellermannTytons buntband upp till 4,8mm.
 

Manuellt buntbandsverktyg i plasthus MK9Manuellt buntbandsverktyg i plasthus
Handverktyget MK9 upp till 13,5mm

Handverktyget MK9 för applicering av HellermannTytons buntband upp toill 13,5mm kännetecknas av sin låga vikt och ergonomiska design. Liksom handverktyget buntbandspistolen MK7 är huset tillverkat av glasfiberaremerad polyester.

Handverktyget för buntband MK9 har två momentinställningar och möjlighet till finjustering inom resp område. MIL-godkännd

MK9 används till att applicera större buntband som används inom bussar och lastbilar. MIL och VG certifikat gör att det är möjligt att använda MK9 verktyget i militära fordon och flyg.

För speciellt hög åtdragskraft rekommenderar vi Buntbandspistol MK9HT.
 

Pneumatisk handverktyg buntbandspistol med plasthus

Pneumatisk handverktyg buntbandspistol med plasthus MK7PPneumatisk handverktyg buntbandspistol med plasthus
Handverktyg buntbandspistol MK7P upp till 4,8mm buntbandsbredd

MK7P pneumatiska handverktyg buntbandspistol sätter en ny standard för rationell applikation av buntband i industriella produktionsprocesser. Förbättrad teknologi förbättrar dramatiskt appliceringen av buntband.

Förbättrad lufttillförsel rör luftcylindern snabbare an jämförbara verktyg. Processtiden är förkortad och antalet applicerade band ökar. I en tid då kostnader är viktiga ger detta verktyg en riktig potential för rationalisering.

Stor kraft las på den ergonomiska utformningen vid utvecklingen av detta verktyg. Det formgjutna handtaget förhindrar att man halkar och eliminerar tröttheten hos operatören. Huset på verktyget är gjort i glasbierarmerad plast, vilket är lätt men även tåligt som möter all krav som ställs idag.

Att applicera ett buntband är enkelt: tryck på knappen och handverktyget drar åt och klipper av bandet automatiskt jäms med huvudet. Den mjuka kanten vid klippet förhindrar skador.
Den avklippta delen av bandet spottas ut automatiskt.

Tre lägen på inställningar för åtdragskraften. Finjustering kan sen göras inom varje område med ratten. En extra huv kan monteras utanpå justerrattarna för att undvika oavsiktlig ändring av momentet. Detta är spciellt viktigt om man har känsliga kablar.

Detta handverktyg för buntband har ett mjukt handtag och avtryckare och en entrycks åtdragning/avklippningsfunktion. MK7P handverktyg buntbandspistol har låg vikt som gör det enkelt för användaren att använda det till alla buntband från 2,5mm till 4,8mm.

MK7P pneumatiska handvertyget för buntband sätter en ny standard för rationell applikation av buntband i industriella produktionsprocesser. Förbättrad lufttillförsel rör luftcylindern snabbare än jämförbara verktyg.
 

Handverktyg för buntband KR-serien

Pneumatisk handverktyg buntbandspistol för KR-serien KR8PNSEPneumatisk handverktyg för buntband för KR-serien
Handverktyg för buntband KR8PNSE

Dessa handverktyg för buntband är speciellt utvecklade för HellermannTytons buntband i KR-serien med en bredd på 8mm. KR8PNSE handverktyg buntbandspistol är ett enkelt och lättanvänt verktyg som idealiskt i applikationer där volymen är för stor för ett manuellt verktyg. KR8PNSE drar åt bandet, låser bandet och klipper av bandet med endast en knapptryckning.

Appliceringsverktyg KR8PNSE trycker in den glasfiberarmerade pinnen in i KR-bandet. Detta ger en mycket stark och hållbar låsning.
 

Manuellt handverktyg för buntband stålband MBT- och MAT-serierna

Manuellt handverktyg för stålbuntband MBT- och MAT-seriernaManuellt handverktyg för stålbuntband MBT- och MAT-serierna
Handverktyg för buntband MK9SST för band upp till 13mm

Med sin låga vikt och ergonomiska design är MK9SST handverktyg för buntband ett lämpligt verktyg för applicering av MBT-band i rostfritt stål. Även om det används för att applicera rostfria buntband gör MK9SST jobbet utan att trötta ut användaren.

För enklare hantering är åtdragskraften justerbar i två lägen med möjlighet att göra finjusteringar inom respektive område. Denna betyder att skador på det buntade materialet lätt kan undvikas. Buntbandet klipps automatiskt av när det inställda momentet har uppnåtts.

Handverktyg för buntband ikonHandverktyg för krympslang, ej krympbar slang och märkhållareHandverktyg gasdriven varmluftspistol E4500Handverktyg gasdriven varmluftspistol E4500

E4500 kitet innehåller ett handverktyg varmluftspistol med skyddsfjäder och två munstycken samt en gasbehållare

Handverktyg varmluftspistolen är ett mycket smidigt och kompakt handverktyg, väger endast 760g, och drivs av en gasbehållare (TypP444, Butan/Propan eller typ 445, M.A.P + Butan/Propan)

Den har en automatisk piezoelektrisk tändare och en temperatur kontrollerad ventil. Den inbyggda ställningen förhindrar handverktyget från att tippa.

Gadbehållaren har en kontinuerlig brinntid på ca 1,5 timme. E4500 kan användas utan tillgång på el och tillåter att användas i alla riktningar och även i utrymmen med begränsat utrymme.

Expansionsverktyg för slangar och packningarExpansionsverktyg för slangar och packningar

Expansionsverktyg används för att applicera slangar snabbt och enkelt. För att förenkla arbetet rekommenderar vi vårt smörjmedel Hellerine.

För att förenkla arbetet rekommenderar vi Hellerine.

HCT1 för hållare storlek HCR09 HCT2 för hållare HCR12Helafix Verktyg HCT

HCT1 och HCT2 är ett handverktyg för att enkelt klippa Helafix HCR märkhållare samt stansa ut hål i profilerna
Stansdelen är gjord för HCR09 och HCR12 hållarna. För Helafix HCR06, HCR18 och HCR24 hållarna kan individuella hål stansas ut med båda handverktygen.

Båda handverktygen stansar hål med diameter på 2,5mm. För att fixera hållarna andväns lämpligen Buntband typ T18, skruv eller nitar.

Håll kontakt med oss!


Update: 18/03/2017 © HellermannTyton 2016