Handverktyg för buntband: Manuella eller automatiska buntbandspistoler för dina applikationer

HellermannTytons handverktyg för buntband ger dig alla fördelar

Automatisk handverktyg ATS3080

Montering och installationer blir mer och mer komplicerade vilket gör att specialiserade buntbandsverktyg mer och mer viktiga. Oavsett om det är manuella eller automatiska buntbandspistoler inblandade så uppfyller buntbandspistoler specifika ändamål vilket - beroende på produktionsmiljön - klara speciella krav.

T ex så måste ett handverktyg för buntband vara användbar i områden där det är svårt att komma åt medan andra handverktyg för buntband måste fungera utan tillgång till elektricitet. Tillsammans med detta kan läggas kraven på modern serie produktion, som tex att redan under utvecklingen av ett handverktyg måste hänsyn tas till att handverktyget för buntband klarar lång tids användning utan problem för användaren.

HellermannTyton erbjuder mer än 60 000 lösningar som täcker in alla aspekter kring kablar och som en logisk följd utvecklar företaget också användarvänliga handverktyg för buntband som klarar montagearbeten så enkelt och effektivt som möjligt med HellermannTytons produkter. Serien av handverktyg för buntband sträcker sig från manuella och pneumatiska handverktyg till fullt automatiserade handverktyg för buntband för industriell serie produktion. Alla handverktyg för buntband från HellermannTyton genomgår en nogrann test tills varje enskild handverktyg uppfyller kvalitetskraven.

Applikation för E4500 varmluftpistol

HellermannTyton erbjuder också stöd vid installation och användningstestning av sina handverktyg för buntband på plats. HellermannTyton utvecklar, testar och modifierar handverktygen, allt från den minsta handverktygen för buntband ända upp till automatiska kombinationssystem.

Genom att använda handverktyg för buntband från HellermannTyton väljer, produktionschefer, tekniker, installatörer och andra användare kvalitet, effektivitet och produktivitet.

Produkt: EVO9 och EVO7 - Det manuella buntbandsverktyget

EVO9 och EVO7 - Det manuella buntbandsverktyget

Med EVO9 och EVO7 är komfort och funktion kombinerat i ett och samma verktyg. Hjärtat i EVO9 och EVO7 är den innovativa och patentsökta TLC-tekniken (Tension/Lock/Cut). Det revolutionerar processen att dra åt och klippa av ett buntband med minskad ansträngning. Det eliminerar även rekylen och minskar därmed ergonomiska påfrestningar på användaren avsevärt. Mer information om TLC-teknikens fördelar hittar du längst ner på denna sidan.

Handverktyg för buntband, Buntbandspistol: Automatisk och manuellt handverktyg för buntband anpassad till er applikation

HellermannTyton är en global tillverkare som erbjuder lösningar för fastsättnig, kabeldragning, skydd, och märkning med hög prestanda till olika marknader. För våra kunder utvecklar vi olika lösningar som möter industrins behov - löser en applikation, spar installations och komponentkostnader - och ökar kvaliteten på slutprodukten oavsett till vilken industri.

Automatiska handverktyg för buntband Automatiska handverktyg för buntband

Elektriska automatiska handverktyg för buntband används i produktion med höga volymer. Olika verktyg finns för olika applikationer. ett spillfritt ändlöst buntbandssystem ATS3080. Elektriskt handverktyg AT2000 för buntning med buntband T18RA. De automatiska handverktyget "Autotool" är eldrivna och helt automatiska för att applicera buntband i olika sammanhang. Den automatiska handverktyget för buntband AT2000 kan bunta upp till 20mm i diameter och det spillfria systemet ATS3080 buntar upp till 80 mm i diameter

Handverktyg för buntband Handverktyg för buntband

Manuella och pneumatiskahandverktyg för plast och stålband. Plastverktyg för installation. Robust metallverktyg och formgjutet palstverktyg med justerbart åtdragsmoment.

Appliceringsverktyg för märkning Appliceringsverktyg för märkning

Helafix HCT verktyg för att klippa Helafix HCR hållare liksom att stansa ut fastsättningshålen

Appliceringsverktyg för ej krympbara slangar Appliceringsverktyg för ej krympbara slangar

Tre spetstång för att expandera och applicera gummihylsor som används för elektrisk isolering, mekaniskt skydd och färgmärkning

Appliceringsverktyg för Snapper slangklämmor Appliceringsverktyg för Snapper slangklämmor

ASNP och MSNP Snapper verktyg för säker och effektiv fixering av Snapper slangklämmor

Applikationsverktyg för värmekrympslang Applikationsverktyg för värmekrympslang

Applikationsverktyg för värmekrympslang som den gasdrivna varmluftspistolen E4500 är användbart för krympning av alla typer av krympprodukter inklusive krympslang, formgods och omvikningshylsor.

Automatiska handverktyg, buntbandspistoler AT2000/ ATS3080 Effektiv buntning i många applikationer

De två elektriska handverktyg för buntband - tack vare sin pålitlghet, enkla handhavande och flexibilitet - idealiska för att tillverka stora volymer av kablage mm. Inom några sekunder kan buntningar ske med en diameter på upp till 80mm 

Båda de automatiska handverktygen för buntband är tillverkade av HellermannTyton och ger en enkel procedur vid reparationer, service och frågor. 

Med en häng eller bänkstativ till de automatiska buntbandspistolerna kan dessa användas stationärt, mobilt eller integrerade i en fullautomatiserad produktionslnje. Det är också möjligt att använda olika varianter på clips och fixeringar. 

Automatisk buntning upp till 20mm diameter

Automatisk buntning upp till 20mm diameter

Den elektriskt drivna handverktyget för buntband Autotool 2000 har utformats för att påskynda buntningsprocessen. Under cykeln på bara 0,8 sekunder, buntning, gängning, spänning och kapning utförs automatiskt genom att trycka på en knapp - snabbt och med jämn kvalitet. Avfallet samlas upp i en avfallsbehållare, därför kan inget buntbandsavfall falla på marken eller i produktionsanläggningen. 

Automatisk buntning upp till 20mm diameter

Speciellt i applikationer med höga kvaliteteskrav t ex i kablagetillverkning, fordon, och förpacknings sektorn eller inom vitvaruindustrin effektiviserar den automatiska handverktyget för buntband Autotool 2000 tidskrävande och arbetskraftskrävande arbeten 

Det kan laddas med kasetter om 50 band eller från rullar med 3500 band. 

Automatisk buntbandspistol ATS3080 Spillfri buntning

Automatisk buntbandspistol ATS3080

Det automatiska handverktyget för buntband ATS3080 är en innovation inim buntningsssytem. 
Det invändigt släta bandet och låshuvudena levereras på "ändlösa" rullar så att man får en absolut automatiserad och spillfri buntning 
Automatisering av buntningen ger en effektiv tillverkning av stora volymer och kostnadseffektivitet i ett konstant flöde 

ATS 3080 fäste

Det automatiska handverktyget för buntband ATS3080 anpassar sig automatiskt till buntningsdiametern. 
Detta ger en slät avklippning av bandet och optimal materialåtgång är garanterad 

Automatisk buntbandspistol ATS3080

Tack vare de snabbt utbytbara käftarna (tillgängliga i 30, 50 och 80mm) kan både små och stora buntdiametrar hanteras 

Manuell handverktyg för buntband med plasthus

Manuell buntbandspistol med plasthus Buntbandspistol EVO7 - Verktyget för buntband upp till 4,8mm bandbredd

Manuell buntbandspistol med plasthus Buntbandspistol EVO7

Med sitt ergonomiska grepp kan handverktyget för buntband EVO7 användas överallt. Huset är gjort av glasfiberarmerad polyester vilket gör det mycket lätt. EVO7 buntbandspistol passar perfekt att applisera HellermannTytons buntband upp till 4,8mm.

 

Med EVO7 är komfort och funktion kombinerat i ett och samma verktyg. Hjärtat i EVO7 är den innovativa och patentsökta TLC-tekniken (Tension/Lock/Cut). Det revolutionerar processen att dra åt och klippa av ett buntband med minskad ansträngning. Det eliminerar även rekylen och minskar därmed ergonomiska påfrestningar på användaren avsevärt.

Manuell handverktyg för buntband i metallhus Manuellt handverktyg för buntband MK3SP upp till 4,8mm breda buntband

Manuell handverktyg för buntband i metallhus Manuellt handverktyg för buntband MK3SP

Det manuella buntbandsverktyget MK3SP med sin ergonomiska design kan användas överallt. Ett tåligt och mycket underhållsfritt metallverktyg med justerbar momentinställning av åtdragskraften. Klipper av HellermannTytons buntband upp till 4,8mm.

Manuellt buntbandsverktyg i plasthus Handverktyget MK9 upp till 13,5mm

Manuellt buntbandsverktyg i plasthus Handverktyget MK9 upp till 13,5mm

Handverktyget MK9 för applicering av HellermannTytons buntband upp toill 13,5mm kännetecknas av sin låga vikt och ergonomiska design. Liksom handverktyget buntbandspistolen MK7 är huset tillverkat av glasfiberaremerad polyester.

Handverktyget för buntband MK9 har två momentinställningar och möjlighet till finjustering inom resp område. MIL-godkännd

MK9 används till att applicera större buntband som används inom bussar och lastbilar. MIL och VG certifikat gör att det är möjligt att använda MK9 verktyget i militära fordon och flyg.

För speciellt hög åtdragskraft rekommenderar vi Buntbandspistol MK9HT.

Pneumatisk handverktyg buntbandspistol med plasthus

Handverktyg buntbandspistol MK7P upp till 4,8mm buntbandsbredd

Handverktyg buntbandspistol MK7P

MK7P pneumatiska handverktyg buntbandspistol sätter en ny standard för rationell applikation av buntband i industriella produktionsprocesser. Förbättrad teknologi förbättrar dramatiskt appliceringen av buntband.

Förbättrad lufttillförsel rör luftcylindern snabbare an jämförbara verktyg. Processtiden är förkortad och antalet applicerade band ökar. I en tid då kostnader är viktiga ger detta verktyg en riktig potential för rationalisering.

Stor kraft las på den ergonomiska utformningen vid utvecklingen av detta verktyg. Det formgjutna handtaget förhindrar att man halkar och eliminerar tröttheten hos operatören. Huset på verktyget är gjort i glasbierarmerad plast, vilket är lätt men även tåligt som möter all krav som ställs idag.

Att applicera ett buntband är enkelt: tryck på knappen och handverktyget drar åt och klipper av bandet automatiskt jäms med huvudet. Den mjuka kanten vid klippet förhindrar skador.
Den avklippta delen av bandet spottas ut automatiskt.

Tre lägen på inställningar för åtdragskraften. Finjustering kan sen göras inom varje område med ratten. En extra huv kan monteras utanpå justerrattarna för att undvika oavsiktlig ändring av momentet. Detta är spciellt viktigt om man har känsliga kablar.

Detta handverktyg för buntband har ett mjukt handtag och avtryckare och en entrycks åtdragning/avklippningsfunktion. MK7P handverktyg buntbandspistol har låg vikt som gör det enkelt för användaren att använda det till alla buntband från 2,5mm till 4,8mm.

MK7P pneumatiska handvertyget för buntband sätter en ny standard för rationell applikation av buntband i industriella produktionsprocesser. Förbättrad lufttillförsel rör luftcylindern snabbare än jämförbara verktyg.

Montageværktøj for KR serien

Handverktyg för buntband KR-serien

Handverktyg för buntband KR-serien

Dessa handverktyg för buntband är speciellt utvecklade för HellermannTytons buntband i KR-serien med en bredd på 8mm. KR8PNSE handverktyg buntbandspistol är ett enkelt och lättanvänt verktyg som idealiskt i applikationer där volymen är för stor för ett manuellt verktyg. KR8PNSE drar åt bandet, låser bandet och klipper av bandet med endast en knapptryckning.

Appliceringsverktyg KR8PNSE trycker in den glasfiberarmerade pinnen in i KR-bandet. Detta ger en mycket stark och hållbar låsning.

Manuellt handverktyg för buntband stålband MBT- och MAT-serierna

Handverktyg för buntband MK9SST för band upp till 13mm

Handverktyg för buntband MK9SST

Med sin låga vikt och ergonomiska design är MK9SST handverktyg för buntband ett lämpligt verktyg för applicering av MBT-band i rostfritt stål. Även om det används för att applicera rostfria buntband gör MK9SST jobbet utan att trötta ut användaren.

För enklare hantering är åtdragskraften justerbar i två lägen med möjlighet att göra finjusteringar inom respektive område. Denna betyder att skador på det buntade materialet lätt kan undvikas. Buntbandet klipps automatiskt av när det inställda momentet har uppnåtts.

Handverktyg för krympslang, ej krympbar slang och märkhållare

Handverktyg gasdriven varmluftspistol E4500

Gasdriven varmluftspistol E4500

E4500 kitet innehåller ett handverktyg varmluftspistol med skyddsfjäder och två munstycken samt en gasbehållare 

Handverktyg varmluftspistolen är ett mycket smidigt och kompakt handverktyg, väger endast 760g, och drivs av en gasbehållare (TypP444, Butan/Propan eller typ 445, M.A.P + Butan/Propan) 

Den har en automatisk piezoelektrisk tändare och en temperatur kontrollerad ventil. Den inbyggda ställningen förhindrar handverktyget från att tippa. 

Gadbehållaren har en kontinuerlig brinntid på ca 1,5 timme. E4500 kan användas utan tillgång på el och tillåter att användas i alla riktningar och även i utrymmen med begränsat utrymme. 

Expansionsverktyg för slangar och packningar

Expansionsverktyg för slangar och packningar

Expansionsverktyg används för att applicera slangar snabbt och enkelt. För att förenkla arbetet rekommenderar vi vårt smörjmedel Hellerine. 

För att förenkla arbetet rekommenderar vi Hellerine

Helafix Verktyg HCT

Helafix Verktyg HCT

HCT1 och HCT2 är ett handverktyg för att enkelt klippa Helafix HCR märkhållare samt stansa ut hål i profilerna 
Stansdelen är gjord för HCR09 och HCR12 hållarna. För Helafix HCR06, HCR18 och HCR24 hållarna kan individuella hål stansas ut med båda handverktygen. 

Båda handverktygen stansar hål med diameter på 2,5mm. För att fixera hållarna andväns lämpligen Buntband typ T18, skruv 

 

Teknisk information

TLC-teknologi

EVO-familjen levererar en maximal prestanda och skyddar samtidigt muskler och leder.

Nästa generation appliceringsverktyg imponerar med sin avancerade teknologi.
Med EVO-familjen har HellermannTyton utvecklat ett riktigt ergonomiskt buntbandsverktyg som är unikt på marknaden som perfekt kombinerar bekvämlighet med funktion. Hjärtat i EVO-familjen är det innovativa och patentsökta TLC-teknologin. Det är designat att revolutionera appliceringen av buntband och reducera ansträngningen som behövs för avklippning. EVO-familjen klipper buntbanden enkelt, lämnar inga vassa rester och minskar markant fysisk påfrestning på användaren.

 

Den patentsökta TLC-teknologin ger en utökad produktivitet:

• Appliceringskraften och ansträngningen reduceras kraftigt

• Precis avklippning

• Mjuk applicering utan rekyl

• Reducerad påfrestning på användaren tack vare liten rekyl

 

Perfekt avklippning är enkelt med EVO-familjen!
Från en precis preliminär inställning till ett perfekt klipp, ger EVO-familjen en lättare och enklare buntbands applicering än någonsin.

Det patentsökta TLC-systmet gör skillnaden!

Håll kontakt med oss!


Update: 11/05/2019 © HellermannTyton 2019
Kontakt