14/04/2024

Kabelskarv RELICON - för pålitliga anslutningar

Kabelskarv RELICON gör dig redo för det mesta!

Kabelskarv: Relicon i-joint

RELICON kabelskarvar är lämpliga för universell användning som gren- eller raka skarvar i lågspänningselektriska installationer.

De är den primära kabelskarvningsprodukten för energiföretag och industri för att permanent ansluta kablar nedgrävda i marken.

Kabelskarvning är en nödvändig del av vardagen för elektroingenjörer och det ställs höga förväntningar på slutresultatet. En kabelskarv skyddar kablar mot fuktinträngning, damm och inträngning av främmande föremål.

Produktsortiment

RELICON kabelskarvar är vattentäta i längdled och i sidled. Uppsättningarna finns i olika storlekar, som raka i-Line-skarvarY-Line- och T-Line-förgreningsskarvar eller PA-parallellförgreningar. De kan användas för kabelskarvning under jord, under vatten eller i installationskanaler, till exempel för att ansluta byggnader till elnätet.

Relicon kabelskarv


RELICON kabelskarvar är resistenta mot miljöpåverkan och är giftfria. HellermanTyton erbjuder polyuretan- och epoxibaserade hartser (t.ex. PUR 33 gjutharts) i produktsortimentet. Denna är lämpliga för de flesta krav på kabelskarvning i lågspänningssystem.

Säker och pålitlig användning av gjutharts för kabelskarvning med vår SF-teknologi

gjuthartspåsar

Vårt optimerade "Safe Filling" (SF) system säkerställer att installatören skyddas från att komma i kontakt med de gjuthartskomponenterna medan de blandas och skarvhylsan fylls. Detta innebär att arbetet med RELICON gjurtharts alltid är en säker, ren och effektiv process.

Den genomskinliga gjuthartspåsen ansluts till formhylsan med hjälp av ett påfyllningsmunstycke och en adapter så att gjuthartsblandningen lätt kan hällas. De utmärkta flytegenskaperna hos våra gjuthartser gör gjutning enkel och det transparenta materialet som används för kabelhylsan garanterar optimal visuell kontroll av fyllningsprocessen hela tiden.

En ring i gjuthartspåsen gör det enkelt att placera och ansluta det speciella SF-fyllningsmunstycket. Efter att det är säkert fastsatt på blandningspåsen med en adapterring, kan munstycket föras in säkert i öppningen på den övre skarven.


Steg för steg användning av SF-teknologi Steg för steg användning av SF-teknologi


Steg 1: Ta bort den genomskinliga tvåkomponentpåsen från den aluminiumfodrade påsen.
Steg 2: Öppna förseglingen mellan hartset och härdarkomponenten genom att klämma på påsen.
Steg 3: Blanda de två komponenterna noggrant genom att knåda påsen.


Steg för steg använgning av gjutharts Steg för steg använgning av gjutharts


Steg 4: Den patenterade färgförändringen indikerar när komponenterna är väl blandade.
Steg 5: Tryck fast munstycket ordentligt på adapterringen.
Steg 6: Munstycket möjliggör perfekt anslutning mellan gjuthartspåsen och gjutformen så att inget gjutharts spills utanför under påfyllning.

Välj rätt produkt för din kabelskarvning

Gjuthartsskarv utan anslutningsklämmor (lågspänning)

Relicon lågspänningsskarv i-Line

RELICON kabelskarvar är gjorda för lågspänningsinstallationer. I-line kabelskarv är lämplig för skarvning av plastkablar PVC, PEX, PE, EPR. Vid blandning kommer färgen på gelen ändras från blå till grön. Direkt efter att blandningen applicerats i gjutformen - är kabelskarven redo att användas. Även under vatten! I-line kabelskarv ger en säker anslutning upp till 5 st ledare (aluminium och kopparkablar).

Användningsområden: i mark, i vatten, utom- och inomhus.

Avgreningsskarv (lågspänning)

Relicon avgreningsskarv T-Line och Y-line

RELICON avgreningsskarvar T-Line och Y-line är gjorda för lågspänningsinstallationer. De är lämpliga för skarvning av plastkablar PVC, PEX, PE, EPR.

Användningsområden: I mark, i vatten, utom- och inomhus.

RELICON gjutharts för pålitlig kabelskarvning i låg- och mellanspänning:

Gjutharts PUR 33 2-komponent polyurethanharts (lågspänning)

Relicon Gjutharts PUR 33

RELICON PUR 33 gjutharts har utvecklats för elektrisk isolering och mekaniskt skydd av kabelskarvning i lågspänningsapplikationer. Den är även lämplig som mekaniskt skydd och fuktskydd i mellanspänningsapplikationer.

Applikation: för inom- och utomhusbruk.

 

RELICON-gjuthartsgel skyddar dina kabelanslutningar på ett tillförlitligt sätt - även under extrema förhållanden. Se mer i videon nedan:

Fler isoleringsalternativ: Gel

HellermannTyton erbjuder många andra lösningar för elektrisk isolering och fuktskydd i lågspänningsområden. Ett exempel är den transparenta, saltvattenbeständiga och avtagbara 2-komponentsgelen RELICON KH 67. 2-komponentsgelen RELICON KH 100 har liknande egenskaper och kan enkelt appliceras med en vanlig patronpistol.

Du hittar mer information om våra geler och kabelskarvar med gel här på en separat sida.

Frågor och svar

Varför är gjuthartserna förpackade i en transparent påse?

Gjuthartset levereras i en transparent två-komponentspåse. När påsen knådas går den inre sömmen av och de två komponenterna kan blandas. Under blandningen ändrar massan färg. Den genomskinliga påsen gör det möjligt att se när massan är homogent blandad.

Vad är fördelen med den integrerade påfyllningstratten?

Fördelen med den integrerade fyllnadstratten är säker och kontrollerad påfyllning utan att installatören kommer i kontakt med gjuthartsen.

Vad betyder "mekaniskt skydd"?

Mekaniskt skydd är avsett att skydda kabeln från fysisk påverkan såsom stöta, rörelse, nötning, dragkrafter, trafikvibrationer, vibrationer och tryck (till exempel på grund av jordmassor, vatten eller kabelns vikt).

Mekaniskt skydd ger ofta också skydd mot termisk stress.

Vilka standarder uppfyller HellermannTyton gjuthartsfogar?

HellermannTyton gjutharts är testade enligt EN 50393, vilket motsvarar DIN VDE 0278-393. EN 50393 innehåller följande testprocedurer:

 • växelspänningstest i luft (4Kv i 1 minut)
 • isolationsresistanstest i luft
 • slagtålighet vid omgivningstemperatur
 • växelspänningstest på 1 m vattendjup (4Kv i 1 minut)
 • isolationsbeständighetstest på 1m vattendjup
 • belastningscykeltest i luft (63 cykler x 8 timmar = 504 timmar)
 • belastningscykeltest i vatten (63 cykler x 8 timmar = 504 timmar på 1 m vattendjup)
 • växelspänningstest på 1 m vattendjup (4Kv i 1 minut)
 • isolationsbeständighetstest på 1m vattendjup

Vad betyder kapslingsgraden IP68?

Skyddsgraderna anges med en förkortningskod som består av bokstäverna IP ("International Protection") och två siffror för skyddsgraden. Den första siffran representerar skyddet mot kontakt och penetration av främmande kroppar och damm, medan den andra siffran representerar skyddet mot vatteninträngning. Våra gjuthartser har skyddsklass IP68, vilket innebär följande:

6 = skydd mot damm och fysisk kontakt

8 = Skydd mot permanent nedsänkning

HellermannTyton gjuthartshylsor uppfyller automatiskt kraven för skyddsklass IP68 och de högre kraven i EN 50393 på grund av sin design. Av denna anledning är ett separat test inte nödvändigt, vilket innebär att vi inte publicerar skyddsklassen IP68.

Är gjuthartser ett farligt material och vad händer vid hudkontakt?

Alla HellermannTytons gjuthartser är märkta SVHC-fria. Det innebär att gjuthartserna inte innehåller farliga ämnen och kan bearbetas som sådana. Men för att minska risken för hudkontakt förser vi dig med skyddshandskar. Vi råder dig att bära dem under hela blandnings- och fyllningsprocessen. Skulle du ändå komma i kontakt med ett gjutharts, tvätta området under rinnande vatten eller använd våra Reliclean-dukar.

Hur ska gjuthartser förvaras och kasseras?

Hållbarheten för våra gjuthartser varierar. I allmänhet gäller följande lagringstider vid korrekt förvaring i originalförpackningen vid +5 °C till +40 °C:
 

 • PUR 33: upp till 48 månader

Så snart de två gjuthartskomponenterna är homogent blandade och har reagerat är det härdade gjuthartset ofarligt för miljön och inte farligt avfall. Därför kan gamla gjuthartsfogar och härdade gjuthartsrester slängas i vanligt hushållsavfall. Observera att gjuthartser måste bearbetas och härdas enligt förpackningsinstruktionerna före kassering. För större kvantiteter, kontakta avfallshanteringstationen i förväg för att säkerställa korrekt omhändertagande, eftersom dessa regleras olika i vissa regioner.

Vad används gjutharts till?

 • I minusgrader: Gjutna hartser kan användas vid låga temperaturer så länge som hartset värms upp till minst 10 °C eller högre före blandning. Högre temperaturer ger en snabbare härdningstid.
   
 • Under vatten: Gjutharts kan inte hällas under vatten. Gjuthartset härdar dock direkt efter att fogen fyllts, även under vatten utan att skumma. Följaktligen kan gjuthartsfogen placeras under vatten direkt efter fyllning, även om gjuthartsen ännu inte har härdat helt. Våra gjuthartser är hydrofoba och speciellt för detta applikationskrav.