28/05/2024

Smart RFID-spårning för lagerhållning och andra industrier

RFID-spårning: Smarta lösningar med RFID-buntband och tillbehör

HellermannTyton har utvecklat en serie RFID-buntbandRFID-läsare samt tillbehör för att göra RFID-spårning och identifikationsprocesser effektivare. Buntband med RFID är speciellt lämpade för att säkra, serialisera, spåra och identifiera produkter inom områdena resurshantering, elinspektion, lager, distribution och uthyrning samt för enkel hantering av underhålls- och reparationsrutiner.

Variationen i applikationerna som gör teknologin RFID-spårning speciell:

 • Ökar effektiviteten i produktionen: Många steg tas bort tack vare att buntband med RFID-märkning involverar flera funktioner - fastsättning, buntning, märkning, identifiering av produktsäkerhet, RFID-spårning och mycket mer.
   
 • Pålitlig märkning och identifiering av produkter i tuffa miljöer: Lagrad information på RFID-etiketten är läsbar när som helst, även i extrema produktions- och driftsmiljöer. Slipp etiketter med oläsbar text som kan uppstå p.g.a slitage på märkplattan! 
   
 • Märkning och identifiering av otillgängliga delar: RFID-buntband är ett pålitligt alternativ till konventionell identifiering som exempelvis streckkoder. RFID kan användas när det finns begränsningar för streckkoder, till exempel när de inte kan användas p.g.a av materialskäl.
   
 • Stödjer tillämpningar i industrin 4.0: Syftet med en intelligent fabrik är nästan obegränsat. Idag används buntband i nästan varje industri – i kombination med RFID-teknologi finns en stor potential för att stödja begreppet Smart Faktor.

Produktöversikt

Vad är RFID?

Radiofrekvensidentifiering (RFID) är en smart lösning för identifiering, serialisering och spårning av produkter inom flera områden och branscher. Titta på den här videon för att ta reda på hur RFID fungerar och hur det kan tillämpas för olika branscher:

Fördelar med RFID-etikettering

Flera funktioner kombineras: Buntbanden fungerar som informationsbärare, produktmärkning och kabelfäste – allt på samma gång!

 • Unik identifiering då RFID-etiketter är programmerade med en unik kod
 • Snabb och papperslös datainsamling
 • Eliminering av skrivfel i rapporter
 • Minskning av antalet arbetade timmar på grund av minskat pappersarbete
 • Kontrollerad administration av utrustning och förvaring
 • Möjlighet att hantera mer data jämfört med streckkoder
 • Följa gällande lagar
 • Lättillgänglig uppdaterad information
 • Handha utrustningsinspektion, underhåll, etc.
 • Pålitlig under tuffa förhållanden, t.ex. väta, damm, smutsiga förhållanden, rostbenägna omgivningar, vibrationer och hastiga rörelser
 • Inget behov av kontakt eller direktkontakt, läses av med detektor

Lär dig mer om fördelarna med HellermannTyton RFID-lösningar här i den här videon:

Vad används RFID till?

RFID-spårning används i många sammanhang. Kombinationen av material, transponder, avläsningsavstånd och omgivningar bestämmer hur den används.

RFID-spårning för lagerhållning

RFID-spårning för lagerhållning

Ett bra exempel för användning av RFID är spårning av produkter inom lagerhantering. RFID-spårning förenklar identifiering och hantering av värdefulla verktyg eller utrustning. För detta behöver produkten kombineras med ett av HellermannTytons RFID-buntband som har programmerats med en unik kod. Du kan antingen länka den förprogrammerade koden till en databas eller lägga till speciella koder som är anpassade till ditt databasbehov.

Läs ett exempel på RFID-spårning i fallstudien i vår artikel, HellermannTyton Blog.

Det faktum att varje komponent är spårbar är också till fördel vid godsmottagningen. Kostnaderna blir mer transparenta, processer längs med värdeflödet kan optimeras. Produktförfalskningar blir lättare att identifieras eftersom när ett RFID-buntband har klippts av kan det inte återanvändas. Varje RFID chip har ett unikt ID, RFID-buntbanden garanterar tillförlitlig information lagrad i dem.

RFID-spårning av vindkraftverk

RFID-spårning av vindkraftverk

Ta en vindparksfarm ute i havet som exempel på RFID-spårning. Tekniker måste vanligtvis använda värdefull utrustning på plats för att utföra reparations- eller underhållsuppgifter.

För att kunna utföra inventering och/eller t.ex. identifiera platsen för utrustningen kan den utrustas med ett RFID-buntband. Den programmerade informationen kan länkas till en databas som fungerar som ett informations- och ledningsredskap för att lätt kunna spåra verktygen.


Med hjälp av NFC-teknologin (near-field communication) kan teknikern kommunicera genom RFID-bandet genom att använda en specifik app. På detta sätt är det t.ex. möjligt att kontrollera utrustningen innan den används och kontrollera den igen efter avslutat arbete. Den stora fördelen med ett sådant arbete är den permanenta kontrollen som ger både administratörer och användare fördelar.

Lär mer om detta exempel på RFID-spårning i vår artikel RFID blogg artikel.

RFID-spårning i tuff miljö

RFID-spårning i tuff miljö

Där förhållanden i produktionsleden är extrema, t.ex. vid värme, smuts och vätska, är RFID- buntband tillverkade av olika material en idealisk lösning.
T.ex. vid service av hydrauliska enheter där reparationer av slangar sker under extrema förutsättningar kan RFID-spårning vara en god idé. En blandning av hydraulolja, skruvlösning och smuts kan otydliggöra den vanliga produktmärkningen till den mån att den bli oigenkännlig. I så pass tuffa miljöer kan detta bli mycket problematiskt för personalen. Problem som kan uppstå vid icke läsbar märkning är att man inte längre kan identifiera vilken typ av slang man har att göra med. Vad är det största tryck en slang tål? När tillverkades slangen och när installerades den? Vem arbetade med den senast?

Lösningen för företag som arbetar inom denna bransch är att använda HellermanTyton RFID- buntband av metall som inte påverkas av vare sig olja eller värme.

RFID-spåring vid anläggningsarbeten

RFID-spåring vid anläggningsarbeten

Det finns otaliga andra områden där RFID-spårning är applicerbar, som t.ex. vid anläggningsarbeten.
Ett exempel från en byggarbetsplats:
Tidigare produktmärkningar gjorde det svårt att tillgodogöra sig informationen och märkningarna var inte längre läsbara på grund av att flera lager färg och smuts kunde ibland täcka produktmärkningen. Efter bytet till HellermannTytons RFID-buntband för identifiering - var nu informationen läsbar hela tiden. Chippet är inkapslat i buntbandet och kan nu trots en tuff miljö och flera lager av färg.

RFID-spårning i bilindustrin

RFID-spårning i bilindustrin

Processer förenklas och optimeras också vid spårning av komponenter. T.ex. vid defekta delar, vid återkallelse eller vid styrning av underhållsintervall.
Eller vid allmän produktmärkning, t.ex. vid installation i bilar.

I bilindustrin fungerar RFID-buntbandet som ett säkerhetsmått som är pålitligare och medför mindre ansträngning än vanliga etiketteringslösningar. Om buntbandet klipps av kan det inte återanvändas.

Tillförlitlighet av informationen på RFID-buntbandet som produktmärkning är därför garanterad. Detta betyder t.ex. att du mycket exakt kan spåra vilken anställd som installerade vilken komponent, vilka egenskaper denna hade, i vilken fabrik och vilken dag.

Våra produkter för smart RFID-spårning

RFID-spårning vid lagerhållning: Alla HellermannTytons RFID-produkter kan användas för säkerställning, serienumrering, spårning och identifiering av produkter inom resurshandhavande, elektrisk inspektion, inventering, distribution och uthyrning så väl som enklare service och vid reparationsrutiner.

RFID-buntband

RFID-buntband i nylon med antingen hög- eller låg RFID-transponder – T50RFID

RFID-buntband i nylon med chip

RFID buntband innebär en innovativ lösning för en bättre och snabbare produkt-RFID-spårning.
Buntbanden i nylon är utrustade med en RFID-transponder och kombinerar därför otaliga fördelar hos vanliga buntband med RFID-teknologin.

Spårbara RFID-buntband i metall med identifieringsetikett - MCTRFID

Spåbara buntband med RFID-chip

RFID-buntband i metall är tillverkade med en procentuell del metalliskt spårämne (magnetiskt/röntgenvänligt) och har utvecklats speciellt för industrier där kontaminering är ett problem.


Banden kan användas för säkerställning, serienumrering, spårning och identifiering av produkter i t.ex. livsmedelsindustrin, kemisk eller farmakologisk industri för att stödja ansträngningarna av kvalitetskontroll.

Rostfria stålbuntband med HF- och UHF-RFID-transponder - MBTRFID

Spårbara buntband i rostfritt stål med RFID-chip

RFID-buntband i rostfritt stål är tillverkade med en bärare för en högfrekvent eller en ultrahögfrekvent (UHF) RFID-transponder.

Dessa band är ideala för produktidentifiering inom alla tuffa miljöområden där hög hållfasthet och lång livslängd är viktiga.

Tillbehör med RFID-transponder för RFID-spårning

HEXTAG – Högfrekvens (HF)

RFID HEXTAG

HEXTAG är tillverkad av PA66 och utrustad med en transponder för HF-frekvens. Det centrerade hålet ger enkel montering vid applikationer där en RFID-buntbandslösning inte passar.

VAGGA – Högfrekvens (HF)

RFID Vagga

VAGGAN, tillverkad av TPU och utrustad med en HF-transponder kan användas på HellermannTytons standardbuntband.

RFID-Läsare/Skrivare förbättrar pålitligheten och kvaliteten

Handhållna RFID-läsare

Två handhållna RFID-läsare

HS9 handhållen RFID-läsare är gjord för att läsa LF-transponder och läsa/skriva HF-transponder anpassade till HellermannTytons RFID- buntband och tillbehör.

HS9-läsaren är tillgänglig för lågfrekvens (LF, 125 kHz, endast för avläsning) och för högfrekvens (HF, 13.56 MHz, avläsning & skrivning) transponders.

RFID-läsare-Desktop

RFID - Läsare för desktop

 

RFID–DT22 desktop-läsare för stationär användning har tillverkats för att läsa och skriva från/till hög-frekvens (HF 13.56 MHz) transponders anpassade till HellermannTytons RFID-buntband och tillbehör.

Läsarna fungerar som en mellankoppling mellan RFID-transpondern och datasystemet eller databasen. Radiovågorna sänder information från RFID-transpondern till läsaren, dvs. kontaktlös läsning och/eller skrivning är möjlig.

Vad är RFID?


Radiofrekvensidentifikation, eller förkortat RFID, är ett generiskt uttryck för teknologier som använder radiovågor för att automatiskt identifiera objekt eller människor. Dataöverföringen påverkas av elektromagnetiska vågor.

För att tillåta RFID-igenkännning, måste produkten du önskar identifiera ha en s.k. RFID-transponder eller RFID-etikett, som kan svara på en förfrågan från läsaren. Detta görs via radiovågor, vilket förklarar namnet på systemet och försäkrar bara att ingen direktkontakt är nödvändig mellan transponder och läsare.


RFID-teknologi RFID-teknologi

Vad är skillnaden mellan streckkoder och RFID?

Streckkoder och RFID (Radio Frequency Identification) är båda tekniker som används för att identifiera och spåra föremål, men de skiljer sig åt i sina underliggande tillämpningar.

Streckkoder är visuella representationer av data i en serie parallella linjer, vanligtvis tryckta på etiketter eller taggar. De läses av optiska skannrar som tolkar dessa mönster och omvandlar dem till ett läsbart format, som siffror eller alfanumeriska tecken. Streckkoder är kostnadseffektiva, lätta att implementera och används redan i stor utsträckning.
RFID använder radiofrekvenssignaler för att identifiera och spåra objekt. RFID-taggar kan läsas även när de inte är direkt synliga för läsaren. De kan också lagra mer information än streckkoder och eftersom flera taggar kan läsas samtidigt är RFID effektivare för att spåra stora kvantiteter. Dessutom är RFID-taggar mer robusta än streckkoder.

Kan RFID hackas?

RFID-teknik (Radio-Frequency Identification) kan potentiellt hackas, precis som vilken annan teknik som helst. Alla RFID-system är dock inte lika sårbara. Genomförbarheten och komplexiteten för att hacka RFID-system beror på olika faktorer, inklusive den specifika typen av RFID-teknik som används, säkerhetsåtgärderna på plats och angriparens skicklighetsnivå. Ansvarsfull implementering av säkerhetsåtgärder kan avsevärt minska riskerna för RFID-hackning.

Är RFID-taggar återvinningsbara?

RFID-taggar kan återanvändas och återvinnas. Viktigast av allt är att innehållet som sparats på taggarna kan skrivas över och RFID-taggarna kan därför användas upprepade gånger. En annan viktig fördel med RFID är att RFID-taggar kan användas för att spåra avfallskärl. Vid bearbetning av avfallet kan typ, vikt och miljöpåverkan spåras. Denna information kan användas för att beräkna avgiften för den soptunnan.

Kan RFID-taggar spåra platser?

Våra RFID-taggar är passiva, vilket innebär att de inte har någon egen strömkälla och förlitar sig på en läsares radiosignaler för att aktivera och överföra sin information. Dessa taggar har i allmänhet en kort räckvidd, som kan sträcka sig från 1 cm till 9 meter, beroende på taggens frekvens (låg, hög eller ultrahög frekvens). De används främst för uppgifter som lagerhantering, tillgångsspårning och åtkomstkontroll, där fokus ligger på att identifiera föremål nära en läsare. Det är viktigt att notera att traditionella RFID-system inte är lika exakta som GPS för lokaliseringsspårning.