13/05/2021

Smart RFID-spårning för lagerhållning och andra industrier

RFID-spårning: Smarta lösningar med RFID-buntband och tillbehör

HellermannTyton har utvecklat en serie RFID-buntband, tillbehör och RFID-läsare för att göra RFID-spårning och identifikationsprocesser effektivare. Buntbanden med RFID är speciellt lämpade för att säkra, serialisera, spåra och identifiera produkter inom områdena resurshantering, elinspektion, lager, distribution och uthyrning samt för enkel hantering av underhålls- och reparationsrutiner.

Variationen i applikationerna som gör teknologin speciell:

 • Ökar effektiviteten i produktionen: Många steg tas bort därför att buntband med RFID-märkning involverar flera funktioner - fastsättning, buntning, märkning, identifiering av produktsäkerhet, RFID-spårning och mycket mer.
   
 • Pålitlig märkning och identifiering av produkter i tuffa miljöer: Lagrad information på RFID-etiketten är läsbar när som helst, även i extrema produktions- och driftsmiljöer.
   
 • Märkning och identifiering av otillängliga delar: RFID-buntband är ett pålitligt alternativ till konventionell identifiering exempelvis streckkoder. Dessa kan läsas endast med svårighet – på grund av begränsningar eller kan inte användas av materialskäl.
   
 • Stödjer tillämpningar i industrin 4.0: Syftet med en intelligent fabrik är nästan obegränsat. Idag används buntband i nästan varje industri – i kombination med RFI-teknologi finns en stor potential för att stödja begreppet Smart Faktor.

Fördelar med RFID-etikettering

Flera uppgifter kombineras: Buntbanden fungerar som informationsbärare, produktmärkning och kabelfäste – allt på samma gång

 • Unik identifiering då RFID-etiketter är programmerade med en unik kod
 • Snabb och papperslös datainsamling
 • Eliminering av skrivfel i rapporter
 • Minskning av antalet arbetade timmar på grund av minskat pappersarbete
 • Kontrollerad administration av utrustning och förvaring
 • Möjlighet att hantera mer data jämfört med streckkoder
 • Följa gällande lagar
 • Lättillgänglig uppdaterad information
 • Handha utrustningsinspektion, underhåll, etc.
 • Pålitlig under tuffa förhållanden, t.ex. väta, dammiga, smutsiga förhållanden, rostbenägna omgivningar, vibrationer och hastiga rörelser
 • Inget behov av kontakt eller direktkontakt

Vad används RFID till?

RFID-spårning används i många sammanhang. Kombinationen av material, transponder, avläsningsavstånd och omgivningar bestämmer hur den används.

RFID tracking for inventory management

RFID-spårning för lagerhållning

Ett bra exempel är spårning av produkter inom tillgångshandhavande, där RFID-systemen förenklar identifiering och handhavande av väsentligt värdefulla verktyg eller utrustning. För detta behöver produkten bara anpassas till ett av HellermannTytons RFID-buntband som har programmerats med en unik kod.
Du kan antingen länka den förprogrammerade koden till en databas eller lägga till speciella koder som är anpassade till ditt databasbehov.

Läs ett exempel på RFID-spårning i fallstudien i vår artikel, HellermannTyton Blog.

Det faktum att varje komponent är spårbar är också till fördel vid godsmottagningen. Kostnaderna blir mer transparenta, processer längs med värdeflödet kan optimeras. Produktförfalskningar blir lättare att identifiera. Användningen av RFID-buntband gör det helt omöjligt: är en kabelanslutning en gång avklippt, kan den inte återanvändas – därför att varje RFID chip har ett unikt ID. RFID-buntbanden garanterar informationsautenciteten lagrad i dem.

RFID-spårning av vindkraftverk

RFID-spårning av vindkraftverk

Ta en vindparksfarm ute i havet som exempel på RFID-spårning. Tekniker måste vanligtvis använda värdefull utrustning på plats för att utföra reparations- eller underhållsuppgifter.

För att kunna utföra inventering och/eller t.ex. identifiera platsen för utrustningen, kan den utrustas med ett RFID-buntband. Den programmerade informationen kan länkas till en databas som fungerar som ett informations- och ledningsredskap för att lätt kunna spåra verktygen.


Med hjälp av NFC-teknologin (near-field communication) kan teknikern kommunicera genom RFID-bandet genom att använda en app på sin PC-padda. På detta sätt är det t.ex. möjligt att kontrollera utrustningen innan den används och kontrollera den igen efter avslutat arbete. Den stora fördelen med ett sådant arbete är den permanenta kontroll, som ger både administratörer och användare fördelar.

Lär mer om detta exempel på RFID-spårning i vår artikel RFID blogg artikel.

RFID-spårning i tuff miljö

RFID-spårning i tuff miljö

Där förhållanden i produktionsleden är extrema, t.ex. vid värme, smuts och vätska, är RFID- buntband tillverkade av olika material en ideal lösning.
T.ex. vid service av hydrauliska enheter där reparationer sker av slangar. Extrema förutsättningar samsas under samma tak. En blandning av hydraulolja, skruvlösning och smuts otydliggjorde den vanliga produktmärkningen tills den var oigenkännlig. Det var mycket problematiskt för servicepersonalen. De kunde inte längre identifiera vilken typ av slang de hade att göra med. Vad är det största tryck en slang tål? När tillverkades slangen och när installerades den? Vem arbetade med den senast?

Lösningen för företaget som utförde servicen var att använda HellermanTyton RFID- buntband av metall, som inte påverkas av vare sig olja eller värme.

RFID-spåring vid anläggningsarbeten

RFID-spåring vid anläggningsarbeten

Det finns otaliga andra områden där RFID-spårning är applicerbar, som t.ex. vid kranbyggning. Ett exempel: Tidigare produktmärkningar gjorde det svårt att tillgodogöra sig informationen och de var inte längre läsbara på grund av att flera lager färg var applicerade på kundens begäran. Eftersom nu HellermannTytons RFID-buntband användes för identifiering var informationen läsbar hela tiden eftersom chippet var inkapslat och kunde motstå en tuff miljö eller lager av färg.

Läs mer i vår blogg-artikel - RFID blogg artikel.

RFID-spårning i bilindustrin

RFID-spårning i bilindustrin

Processer förenklas och optimeras också vid spårning av komponenter. T.ex. vid defekta delar, vid återkallelse eller vid styrning av underhållsintervall.
Eller vid allmän produktmärkning, t.ex. vid installation i bilar.

Här fungerar således RFID-buntbandet som ett säkerhetsmått som är pålitligare och medför mindre ansträngning än vanliga etiketteringslösningar. Om buntbandet någonsin klipps av kan det inte återanvändas.

Autenciteten av informationen på RFID-buntbandet som produktmärkning är därför garanterad. Detta betyder t.ex. att du mycket exakt kan spåra vilken anställd som installerade vilken komponent, vilka egenskaper denna hade, i vilken fabrik och vilken dag.

Våra produkter för smart RFID-spårning

RFID-spårning vid lagerhållning: Alla HellermannTyton RFID-produkter kan användas för säkerställning, serienumrering, spårning och identifiering av produkter inom resurshandhavande, elektrisk inspektion, inventering, distribution och uthyrning så väl som enklare service och vid reparationsrutiner.

RFID-buntband

RFID-buntband i nylon med antingen hög- eller låg RFID-transponder – T50RFID

RFID-buntband i nylon med chip

RFID buntband innebär en innovativ lösning för en bättre och snabbare produkt-RFID-spårning.
Buntbanden i nylon är utrustade med en RFID-transponder och kombinerar därför otaliga fördelar hos vanliga buntband med RFID-teknologin.

Spårbara RFID-buntband i metall med identifieringsetikett - MCTRFID

Spåbara buntband med RFID-chip

RFID-buntband i metall är tillverkade med en procentuell del metalliskt spårämne (magnetiskt/röntgenvänligt) och har utvecklats speciellt för industrier där kontaminering är ett problem.


Banden kan användas för säkerställning, serienumrering, spårning och identifiering av produkter i t.ex. livsmedelsindustrin, kemisk eller farmakologisk industri för att stödja ansträngningarna av kvalitetskontroll.

Rostfria stålbuntband med HF- och UHF-RFID-transponder - MBTRFID

Spårbara buntband i rostfritt stål med RFID-chip

RFID-buntband i rostfritt stål är tillverkade med en bärare för en högfrekvent eller en ultrahögfrekvent (UHF) RFID-transponder.

Dessa band är ideala för produktidentifiering inom alla tuffa miljöområden där hög hållfasthet och lång livslängd är viktiga.

Tillbehör med RFID-transponder för RFID-spårning

HEXTAG – Högfrekvens (HF)

RFID HEXTAG

HEXTAG är tillverkad av PA66 och utrustad med en transponder för HF-frekvens. Det centrerade hålet medger enkel montering vid applikationer där en RFID- buntbandslösning inte passar.

VAGGA – Högfrekvens (HF)

RFID Vagga

VAGGAN, tillverkad av TPU och utrustad med en HF-transponder kan användas på HellermannTyton standardbuntband.

RFID-Läsare/Skrivare förbättrar pålitligheten och kvaliteten

Handhållna RFID-läsare

Två handhållna RFID-läsare

HS9 handhållen RFID-läsare är gjord för att läsa LF-transponder och läsa/skriva HF-transponder anpassade till HellermannTyton RFID- buntband och tillbehör.

HS9-läsaren är tillgänglig för lågfrekvens (LF, 125 kHz, endast för avläsning) och för högfrekvens (HF, 13.56 MHz, avläsning & skrivning) transponders.

RFID-läsare-Desktop

RFID - Läsare för desktop

 

RFID–DT22 desktop-läsare för stationär användning har tillverkats för att läsa och skriva från/till hög-frekvens (HF 13.56 MHz) transponders anpassade till HellermannTyton RFID-buntband och tillbehör.

Läsarna fungerar som en mellankoppling mellan RFID-transpondern och datasystemet eller databasen. Radiovågorna sänder information från RFID-transpondern till läsaren, dvs. kontaktlös läsning och/eller skrivning är möjlig.

Vad är RFID?


Radiofrekvensidentifikation, eller förkortat RFID, är ett generiskt uttryck för teknologier som använder radiovågor för att automatiskt identifiera objekt eller människor. Dataöverföringen påverkas av elektromagnetiska vågor.

För att tillåta RFID-igenkännning, måste produkten du önskar identifiera ha en s.k. RFID-transponder eller RFID-etikett, som kan svara på en förfrågan från läsaren. Detta görs via radiovågor, vilket förklarar namnet på systemet och försäkrar bara att ingen direktkontakt är nödvändig mellan transponder och läsare.


RFID-teknologi RFID-teknologi

Transponder

RFID teknologin gör det möjligt att överföra information till produkter utan någon som helst kontakt med produktionslinjen.

HellermannTyton erbjuder ett spektrum av passiva RFID-teknologier (buntband och tillbehör utrustade med RFID-etiketter) som kan läsas av RFID-läsare för att leverera snabb och exakt rapportering.

Passiva RFID-etiketter i buntband används i tillämpningar som:

 • Resurs- och tillgångsunderhåll
 • Stöldförebyggande och spårning
 • Säkerhetsmärkning
 • Viktigt underhåll
 • Närvaroverifiering och tidrapportering
 • Läckagespårning
 • Märkning av bagage
 • Fordonsidentifiering
 • Automationsprocesser

Det finns ett aldrig sinande behov hos affärsverksamheter att säkra spårning och rapportlagring av kalibrering, placering och underhållskrav för löpande kvalitets- och auktorisationsstandarder.

Håll kontakt med oss!


Update: 08/05/2021 © HellermannTyton 2021
© HellermannTyton 2021 (v4.140) | Update: 08/05/2021