Toppklämma HelaCon - för professionell koppling av kabel

Toppklämma HelaCon - En enkel och pålitlig lösning

Toppklämma HelaCon

 

Toppklämma från HelaCon-serien, den snabba, enkla och pålitliga lösningen vid koppling av kablar och kabeldragning i kopplingsdosor för elapplikationer.

Oavsett vilka specifika krav du har på din kopplingsklämma så är HelaCons toppklämmor den bästa lösningen för koppling av kablar. Toppklämmor från HelaCon-serien är omtyckta världen över.

Fördelarna är många när du väljer kopplingsklämmor från HelaCon, nedan listar vi några av fördelarna:

 • HelaCon Plus Mini, HelaCon Releasable, HelaCon Easy och HelaCon Lux klarar alla ett användningsområde upp till 450V.
   
 • Med utrymme och antalet kablar i åtanke, möjliggör HelaCons toppklämmor flexibilitet och en stor variation av ingångar vid installation. 
   
 • Toppklämmorna från HelaCon-serien tillåter enkel anslutning med en kabelarea upp till 2,5mm². De är tillverkade i olika färger beroende på antal ingångar till kopplingsklämman. Detta för att underlätta att hitta rätt storlek och för att spara tid vid installation.
   
 • HelaCons kopplingsklämmor har ingångarna placerade i rad på samma sida. Den separata mätpunkten i fronten garanterar säkerhet under montage, installation och underhåll.
   
 • Alla ledare mellan 0,5-2,5mm² kan användas samtidigt utan att påverka på intilliggande kabel. Med det kompakta utförandet passar HelaCon perfekt i små utrymmen och kan generellt användas i alla kopplingsdosor för både infällt och utanpåliggande montage.

Toppklämma HelaCon Plus Mini

 
 

Toppklämma HelaCon Plus Mini egenskaper och fördelar

Toppklämma HelaCon Plus Mini

HelaCon Plus Mini har många smarta detaljer som underlättar och sparar tid för den professionella elinstallatören.  Toppklämmorna HelaCon Plus Mini är nu 40% mindre än sin föregångare, och med sin kompakta design ger toppklämman mer utrymme i kopplingsdosan.

Applikation

Toppklämma HelaCon Plus Mini Applikation

HelaCon mini push-in-toppklämmor används för en enkel, pålitlig och snabb koppling av kablar i kapslade applikationer. Det bästa av allt, tack vare kopplingsklämmans komprimerade storlek så tar den minimalt med plats vid installation.

Användning

Toppklämma HelaCon Plus Mini användning

• Se alltid till att strömmen är avslagen innan installation
• Använd enkelledare eller fåtrådig ledare
• Skala kabeln ca 11 mm
• Skjut in kabeln hela vägen
• Använd multimeter vid mätpunkten
• Vid byte eller korrigering av en kabel - dra i kabeln och vrid fram och tillbaka samtidigt


Toppklämma HelaCon Mini Toppklämma HelaCon Mini


 1. Dubbla låsfjädrar underlättar installationen
 2. Ett testhål i fronten för mätning med multimeter
 3. Enkel ledare 0,5-2,5 mm²
 4. Få- och mångtrådig ledare 0,5-2,5 mm²

Variobox

HelaCon Plus Mini Variobox

HelaCon Plus MIni Variobox innehåller 350 st HelaCon Plus Mini toppklämmor i samtliga storlekar. Med ordning och reda får du enkel åtkomst av alla storlekar.

 • Praktisk låda
 • Push-in-teknik
 • Samtliga storlekar

Toppklämma HelaCon Releasable

Öppningbara toppklämmor för alla typer av kabel

Öppningbara toppklämmor för alla typer av kabel

HelaCon Releaseble är en öppningsbar toppklämma för snabb, enkel och tillförlitlig anslutning av kablar genom fjäderteknik utan behovet av verktyg. HelaCon toppklämmor förenklar kopplingen och ökar säkerheten i både infällda och väggmonterade kopplingsdosor. Kopplingsklämmorna används till alla typer av ledare. HelaCon erbjuder den bästa lösningen där bekvämlighet och maximal säkerhet är ett krav.

 

 

 

 

 

• Öppningsbar toppklämma med puch-in-teknik för alla typer av
  ledare
• Enkel- och fåtrådig ledare från 1.5 mm²  kan anslutas utan att
  öppna spaken
• Kompakt design
• För ledararea från 0.2 mm² till  2.5 mm²
• Separat testhål undertill
• Öppningsbar, utan behov av verktyg
• Transparent hus visar anslutningen tydligt
• Enkel montering, installation och underhåll

Applikation

HelaCon kopplingsklämmor används för snabb, enkel och tillförlitlig anslutning av kablar i elinstallationer.

 

Användning

Toppklämma HelaCon Releasable

• Arbeta ej under spänning
• För alla typer av ledare
• Skallängd 10 mm
• Pressa in den skalade kabeln in i klämman – kontrollera
  anslutningen genom det transparenta huset
• Använd testhålet på undersidan av toppklämman
• Ta ut ledaren: Lyft spaken helt och dra ut ledaren

 

 

 


Toppklämma HelaCon Releasable Toppklämma HelaCon Releasable


Steg 1: 10 mm skallängd kan kontrolleras visuellt med markeringen på Helacon Releasable kopplingsklämma

Steg 2: Push-in-tekniken gör att du kan installera enkel- och flertrådig ledare, från 1.5 mm² utan att öppna spaken

Steg 3: Öppna spaken för installation av andra typer av ledare


Toppklämma HelaCon Releasable Toppklämma HelaCon Releasable


Steg 4: Visuell kontroll av anslutningen görs genom det transparenta huset

Steg 5: Testhål för multimeter finns på undersidan av toppklämman

Toppklämma HelaCon Lux

Toppklämma HelaCon Lux

Typisk applikation för toppklämma HelaCon Lux är belysningsinstallationer där enkelledare kopplas med flertrådig ledare. 2-1-modellen möjliggör inkoppling av ytterligare apparatur. Ledarna på från-sidan kan enkelt monteras/demonteras genom att trycka på låsmekanismen. HelaCon Lux-serien hanterar olika apparaturer som t.ex fläktar och jalusier med flertrådiga ledare.

Egenskaper och fördelar

• Mest lämpad för koppling av enkelledare till flexibel ledare

• Kombinerad push-in metod och öppningsbar låsfjäder

• För flertrådig ledare vid ljusarmaturer

• En eller två ingångar på installationssidan

• För användning upp till 450V / 24A

• Flera applikationer

• Enkel, tidssparande och säker koppling utan verktyg

• Utmärkt vid installationer där det är svårt att komma åt

Fördelar med HelaCon Plus toppklämma

Toppklämma med dubbel låsfjäder

Toppklämma med dubbel låsfjäder

Den nyutvecklade dubbla låsfjädern underlättar installationen och underlättar för för installatören där vid svåråtkomliga applikationer.

 

Ju fler toppklämmor som används desto viktigare blir det att hantera dessa enkelt och bekvämt.

 

Utöver en säker anslutning var detta målsättningen med utvecklingen av den dubbla låsfjädern.

 

Båda låsfjädrarna fyller viktiga funktioner. Den första möjliggör lägre tryck vid införandet av kabel så att flertrådig ledare kan användas.

Toppklämma med dubbel låsfjäder

Den andra låsfjädern säkrar kabeln. Resultatet är en toppklämma med maximal bekvämlighet och säkerhet.

 

Husets tvärsnitt visar den dubbla låsfjädern.

Toppklämma: arbeta med klar sikt

Toppklämma: arbeta med klar sikt

Skruvfria kopplingar för installationer i hus används dagligen i enorma mängder, även om detta är en rutinmässig installation kräver det stor noggrannhet.

En god och säker anslutning är oumbärlig för felfri, långlivad användning.

En slarvigt utförd installation kan resultera i skador, överhettning och i värsta fall brand. 

Det transparenta huset ger snabb och enkel visuell kontroll av huruvida kabeln anslutits korrekt eller inte. Detta är en nödvändig säkerhetsfaktor som samtidigt möjliggör tester av den kompletta elinstallationen.

Toppklämma: Olika typer av kablar och kabelareor

Toppklämma: Olika typer av kablar och kabelareor

Tack vare den senaste tekniken med dubbel låsfjäder går det bra att ansluta både enkel- och flertrådig ledare.
 

De enskilda anslutningarna hanterar, tack vare den dubbla låsfjädern, oberoende av varandra kabelareor från 0,5 till 2,5mm² utan att påverka installationen.
 

Notera att HelaCon Plus inte är designad för fintrådig kabel.

Hur använder man en toppklämma?

Börja med att välja vilken typ av kopplingsklämma som passar din kabeltyp.

Se till att strömmen är avslagen innan installation.

 • Skala kabeln till önskad storlek
 • Anslut kabeln i toppklämman genom push-in-teknik
 • Använd multimeter vid mätpunkten

Håll kontakt med oss!


Update: 12/09/2020 © HellermannTyton 2020