28/05/2024

Kantclips – EdgeClip i översikt

Fäster kablar och rör vid kanter – utan borrning eller lim

Fäster kablar och rör vid kanter – utan borrning eller lim

EdgeClip kantclips för kanter är små fästen som används med buntband. Dessa specialkomponenter i plast hålls på plats av inbyggda stålfjädrar och möjliggör fästning av kablar på kanter utan att behöva borra. EdgeClip är en lösning för att enkelt och flexibelt fästa kablar, kabelnät, vajrar, rör och ledningar för allehanda industriella tillämpningar, inklusive fordonssektorn. 

Fördelar med EdgeClip kantclips:

 • ingen borrning
 • utan svetsbultar
 • kan användas överallt där det inte går att använda häftmedel 
 • lätta att fästa för hand på kanten
 • Inga verktyg krävs för installation

Produktöversikt

Hur fixerar man kablar säkert på panelkanterna utan skruvar eller lim?

EdgeClips är det perfekta valet när du skall fästa kablar på kanter - utan verktyg, inom några sekunder. Här får du en kort introduktion till EdgeClips-familjen, som kan spara mycket arbetstid. Se videon här:

 

 

2021 EdgeClips-familjens 20-årsjubileum

EdgeClips 20-årsjubileum

 

Oavsett om det gäller solenergi, bilindustri eller någon annan industri: I över 20 år har kunder från många olika industrier förlitat sig på det mångsidiga EdgeClip-produktsortimentet.

Idag finns de praktiska clipsen för kantfästning i över 300 varianter, gjorda av mer än 100 olika materialkombinationer.

EdgeClip Mini – marknadens minsta kantclips

kantclips

Konstruktörer och montörer stöter ofta på följande problem:

 • Hur fäster man kabelbuntar i buntband i extremt trånga utrymmen? 
 • Vad gör man om det inte går att borra ett hål eller svetsa ett fäste?
 • Vad gör man om det självhäftande fästet är för stort eller om limmet inte vill fästa?
 • Hur får man ett stadigt fäste på extremt smala eller platta kanter – som sällan är tjockare än 0,7–0,9 mm?

 

Här har vi den rätta lösningen: EdgeClip Mini – utmärkt för trånga utrymmen och smala kanter. Den minsta EdgeClip-modellen är specialgjord för att passa de monteringsbehov våra industrikunder har.

Vårt minsta kabelclips för kanter är 30 % mindre än andra fästen för buntband

Kabelclips för kanter

De små måtten på EdgeClip Mini underlättar för montörer när utrymmet är begränsat för att dra kablar.

Denna miniversion av kabelclips för kanter håller allting säkert på plats, trots att de innehåller 30 % mindre material än de större kabelclips som vi säljer för tjockare kanter. 

Tack vare sitt kompakta hölje är EdgeClip Mini det enda kabelclipset på marknaden som lämpar sig för att fästa kablar på mycket små ytor och kanter med dubbla fogar eller smala vinklade kanter med en tjockhet på mellan 0,5 mm och 2,5 mm. 

Plasthöljet på EdgeClip är i ett värmestabiliserat nylonmaterial som klarar hårda smällar. Materialet är även känt som polyamid PA66HIRHS – som tål UV-strålning, väderorsakade kemiska reaktioner och temperatursvängningar mellan -40°C och +105°C. 

Hur kan detta kabelclips för kanter klara dragkrafter på upp till 5 kg?

Kabelclips för kanter

Vi har gjort om utformningen på EdgeClip Mini så att den fått ännu högre fästkraft än våra industrikunder kräver.

Den inbyggda, kromfria, galvaniserade stålklämman tar ett ordentligt grepp om mjukare material. Greppeffekten är så stark att den är svår att bända bort även med tång.
Greppeffekten i stålklämman på alla HellermannTyton EdgeClip-produkter har utformats för diverse ytor av varierande hårdhet.
Beroende på vilka kraven är rekommenderar vi att en ingenjör bedömer den EdgeClip-modell som ska användas. 

Titta på vår video för att se hur man kontrollerat tar bort ett EdgeClip.

Om grundmaterialet på kanten (plåt eller plast) har en hårdhet på mindre än 410 HV 10 klarar fästklämman på EdgeClip Mini en dragkraft på 5 kg

Jämfört med större modeller underlättar designen på EdgeClip Mini för att få till en optimal placering av kabelbunten på kanten, samt rätt positionering av buntbandets huvud i förhållande till hur bunten ska sitta på den aktuella tillämpningen.  

Vilken typ av EdgeClip man ska använda beror på kantens tjocklek och höjd

Kabelclips för kanter

Det finns inget kabelclips som passar alla ändamål, eftersom tillämpningarna skiljer sig åt i så hög grad i olika industrisektorer. Det är stora variationer i vilka mått kanterna har och vilka material de är gjorda av.

Vi har buntband för tre kantstorlekar:

 • 0.5 mm to 2.5 mm
 • 1.0 mm to 3.0 mm
 • 3.0 mm to 6.0 mm

Störst efterfrågan har vi på kabelfästen för plåtkanter som är mellan 0,7 mm och 0,9 mm tjocka – där vår EdgeClip Mini är förstahandsvalet.  

Kabelclips för kanter

Vi rekommenderar även vår EdgeClip Mini (EC0.5-2.5SP-SV) i fall där kanten är endast 6,0 mm hög

Det tvådelade buntbandet EdgeClip EC5 är det bästa alternativet för att fästa kablar vid kanter som är minst 9,0 mm höga.

Kabelclips för kanter och olika dragriktningar

Kabelclips för kanter

HellermannTyton tog fram EdgeClip för att möjliggöra för ingenjörer att flexibelt kunna sätta fasta fästpunkter för buntband var som helst på en komponents kant

Därför har vi ett antal olika EdgeClips som tar in buntband från olika riktningar.

På så vis går det att dra kablar vertikalt och horisontellt längs kanter eller tvärs över kanter.

Hur kan komponentens kant användas för att fästa säkert?

kantclips

Kantens form anger ofta om kablarna ska dras över eller längs med komponentens kant.

Du kan välja mellan fyra olika riktningar för EdgeClip:

 • Över kanten, parallellt med kantens riktning
 • Rät vinkel över kanten, 90° mot kantens riktning
 • Parallellt längs kanten
 • Vertikalt och lodrätt, 90° mot kantens riktning

Många variationer och stort utbud av EdgeClips

2001 utvecklade HellermannTyton det första kabelclipset för kanter. Dessa EdgeClips är förmonterade med ett buntband.

Kabelclips för kanter i ett eller två stycken

kantclips i ett eller två stycken

Oavsett storleken på tvådelade EdgeClip är det alltid en pålitlig fästpunkt på kanter för att bunta ihop kablar, rör eller ledningar med buntband.

Våra kunder beställer vanligtvis våra kantclips förmonterade med ett buntband – lämpligen våra T-Series buntband med utanpåliggande tandning.

Nu erbjuder vi dussintals olika fästset för våra tvådels EdgeClip.


 


Vi tillverkar även EdgeClip-modeller i ett stycke: såväl med buntbandet redan fäst i clipshöljet, med ett buntclips eller med stängbara fästen för rör och ledningar med olika diameter.

EdgeClip med TwistLock

EdgeClips är inte bara mycket mångsidiga utan också lätta att använda. Ett bra exempel på detta är EdgeClip med TwistLock. Titta på den här korta videon för att se hur den fungerar:

Rätt lösning för varje situation

Kabelclips för kanter

EdgeClips är utmärkta för att säkert fästa kabelnät i OEM-kundens tillämpningar

HellermannTyton utvecklade de första EdgeClips för fordonsindustrin. För att undvika slitage på dimljuskablar ville man utveckla ett kabelclips som gjorde det möjligt att dra kabeln bakom omkopplaren.

En befintlig kant utgjorde en utmärkt fästpunkt, så att det inte behövde göras några kostnadskrävande ändringar i serieproduktionen. Våra EdgeClips behövde bara förmonteras på rätt ställen av kabelnätstillverkaren. EdgeClips installeras även i vitvaror. Eftersom de lätt kan fästas för hand är de utmärkta för ackordsarbete i produktionslinjer.
 

Kantclips

I sitt rätta element: EdgeClip håller även kablar på stadigt på plats i solcellsanläggningar. Det tvådelade clipset klarar UV-strålning, temperatursvängningar och väderorsakade kemiska reaktioner. Det förhindrar att PV-kablar tappar formen och skadas, vilket kan orsaka kortslutning.

Bygg snabbare och mer effektivt med 3D EdgeClip produktdata

Kantclips

I samarbete med mjukvarutillverkaren CADENAS gör HellermannTyton specifikationerna för utvalda EdgeClip-produkter tillgängliga i elektroniskt 3D-format. Konstruktörer kan importera specifikationerna för önskad vara genom att ladda ner dem till CAD-systemet i alla vanliga CAD-format, eller få dem per e-post, alltsammans helt gratis. 

PDF-databladet ger detaljerad information om produktmått, material, produktegenskaper och vad som ingår i leveransen.

Frågor och svar

Hur väljer man rätt kantclips?

Det finns sällan EdgeClips som passar alla användningsområden, då kraven och behoven är olika från bransch till bransch. Trots standardiserade paneltjocklekar vet vi av erfarenhet att varje EdgeClip kommer att prestera olika i varje applikation. Detta beror i allmänhet på att kantparametrarna och den relativa vikten av kabelbuntarna eller slangarna som ska hållas på plats varierar avsevärt. Ytmaterialet som används, kanttjockleken, buntriktningen, kabelfästalternativ och material spelar roll. Därför rekommenderar vi att ta hänsyn till följande när du väljer rätt kabelclips för kantapplikationer:

1. Kanttjocklek och höjd
Hur tjock och hög är kanten du vill dra kablar på? Kantmåtten varierar avsevärt. I vissa scenarier kan den tillgängliga kanten också vara begränsad i fysisk höjd. Eller så är buntdiametern större än kanthöjden. EdgeClip mini är till exempel ca. 6,0 mm höga, medan många av våra kantklämmor är minst 9,0 mm höga.

2. Kantens geometri
Kantens riktning anger vanligtvis i vilken riktning kablarna kan dras, antingen vertikalt/horisontellt, på eller intill kanten. EdgeClip-geometrier finns tillgängliga för fyra olika routingalternativ:

 • Ovanför kanten, parallellt med kantens riktning
 • Rät vinkel över kanten, 90° mot kantens riktning
 • Parallell längs kanten
 • Vertikalt horisontellt, 90° mot kantens riktning

Vi erbjuder även ett kantclips där buntbandsadeln kan rotera 90°. De vanligaste EdgeClips är tvådelade delar, förmonterade med buntband. HellermannTyton tillverkar även delar i ett stycke med integrerat knythuvud och rem. Om du kan tänka dig en variant på det temat så har vi förmodligen redan tillverkat den!

3. Användningsområden
Vilka önskemål en produkt ska uppfylla beror på användningsområde. Inom exempelvis solcellsindustrin är det viktigt att kabelfästen är UV-beständiga och tål tuffa förhållanden. Inom vitvaruindustrin är det viktigt att fästelementen är platsbesparande, hållbara och motstår vibrationer. Framför allt är Edge Clips ett utmärkt val i applikationer där hål inte kan borras och andra fästalternativ som lim är oönskade. Fästet påverkas inte och produkten kan enkelt fästas genom att tryckas på kanten för hand.

Kommer EdgeClips att reagera med ytmaterialet?

Metallklämmorna i våra EdgeClips är vanligtvis gjorda av zinkgalvaniserat fjäderstål. Detta är bra på de flesta plaster. Men på panelkanter av metall är oönskade kemiska reaktioner en möjlighet du måste ta hänsyn till. Korrosion vid kontaktpunkten kan uppstå eftersom de galvaniserade stålklorna på EdgeClip penetrerar genom skyddande ytbeläggningar och på så sätt exponerar underlaget. Negativ korrosionspotential är beroende av temperatur, fuktighet och andra naturliga eller konstgjorda miljöfaktorer som salt, ultraviolett ljus, gaser, oljor eller rengöringsmedel. Plasthöljet på EdgeClip utgör inga problem för kantsubstratet. Vi tillverkar den vanligtvis av högslagsmodifierad, värmestabiliserad polyamid 6.6
(PA66HIRHS). Denna har ett driftstemperaturområde på 40 C till +105 C. Vi kan justera EdgeClip-egenskaperna för att passa specifika applikationer. Kontakta oss gärna om du har frågor om atypiska materialkombinationer.

Vad är en EdgeClip?

EdgeClips är små kabelfästen som appliceras på strukturella kanter som ett permanent fäste för buntband. De kan lätt skjutas på panelkanterna för hand, utan behov av verktyg. De är idealiska för att säkert fästa kablar, slangar och selar där det inte är möjligt att borra hål eller använda självhäftande fästen. Hållkraften hos den integrerade fjäderstålklämman är tillräcklig för även de tyngsta kabelbuntarna. En mängd olika geometrier säkerställer en lämplig passform för varje kabeldragningsscenario. Kablar kan dras parallellt med, tvärs över eller längs kanten.

Hur fungerar en EdgeClip?

Beroende på dimensionen på EdgeClip stämplas två eller tre par motsatta vinklade klor i de u-formade fjäderstålklämmorna. Under spänning (omvänd, lateral eller axiell rörelse under belastning) gräver dessa klor in i det mjukare materialet och motverkar rörelse av klämman i denna riktning. Vi kallar detta positiv låsning. De bästa positiva låsningsresultaten uppnås när klornas vinkel inte är alltför reducerad av bredden på kanten som den trycks på. För den perfekta passformen rekommenderar vi att det finns ett mellanrum mellan klämman och kantens sidoväggar. Till exempel, en EdgeClip i intervallet 1,0 - 3,0 mm passar idealiskt på en kant som är 2 mm tjock. Om det inte finns någon lucka behöver du en större EdgeClip.

Vilka ytmaterial kan EdgeClips kantclips appliceras på?

Generellt gäller att ju mjukare kantmaterialet är, desto mer kan EdgeClip-klorna gräva in sig i det. Omvänt, om kantmaterialets yta är lika hård, eller hårdare än stålklorna, kommer de inte att kunna gräva in i ytan. Vanliga tekniska termoplaster som polyoximetylen (POM) eller polyvinylklorid (PVC) ger inga hårdhetsproblem i EdgeClip-applikationer. Aluminium är oftast framgångsrikt. Men speciellt med metaller som stål rekommenderar vi verkligen att verifiera den relativa hårdheten hos de specificerade materialen först. Vickers hårdhetstest (HV) är idealiskt för att fastställa detta. Våra EdgeClips kan positivt låsa på kantmaterial om hårdheten är mindre än 410HV10. Lager av ytbeläggning, eller oljiga filmer, kommer också att ha en inverkan på graden av positiv låsning som kan uppnås i din applikation.

Hur applicerar jag EdgeClips kantclips och vilka verktyg krävs?

Inga verktyg krävs för att installera EdgeClips. Du kan trycka dem på kanterna för hand. Håll EdgeClip ovanför kanten i önskat slutläge och tryck sedan in det på kanten med lätt, jämnt tryck. När den väl har fästs förblir EdgeClip i det läget. Du kommer inte att kunna skjuta den i sidled någon annanstans längs kanten.

Finns EdgeClips i individuella storlekar, färger, material och egenskaper?

HellermannTyton har lång erfarenhet av att anpassa EdgeClip-design, dimensioner och egenskaper för att passa speciella individuella krav. Majoriteten av EdgeClips är gjorda med ett svart polyamidhölje och ibland brunt eller grått. Vi kan också producera i andra färger på begäran.

Kan jag ta bort och återanvända EdgeClips?

Vi rekommenderar inte att du återanvänder en EdgeClip som har tagits bort. Tänk också på att kantens yta kommer att skadas om du tar bort en EdgeClip. Borttagning för hand är inte möjlig. Stålklorna gräver sig in i kantens mjukare material och håller den stadigt på plats. EdgeClip kan bara enkelt tas bort med ett EdgeClip-borttagningsverktyg. Den fungerar för alla EdgeClip-storlekar från 1,5 mm till 6,0 mm. Kontakta oss om du är intresserad av detta specialverktyg.

Vilka är push-on och pull-off krafterna hos EdgeClips?

De ungefärliga krafterna vi talar om i förhållande till EdgeClips sträcker sig mellan 50 N - 150 N (ca 5 - 15 kg). Vi publicerar inte specifika medelvärden på och dra av krafter för EdgeClips eftersom de potentiella kombinationerna av variabler är så omfattande. Vi kan ge dig råd utifrån erfarenhet och stötta dig med prover för dina individuella tester.

Faktorer som avgör om klämkraften är tillräcklig:

 • Kantmaterialets hårdhet
 • Kantmaterialtjocklek
 • Ytbehandlingar, beläggningar eller smuts
 • Stor temperaturvariation
 • Vridning i ledningsnätet
 • Vibration