07/02/2023

Leveransvillkor

Allmänna pris- och leveransvillkor för HellermannTyton AB

Nedanstående villkor är de grundvillkor som gäller för köp från HellermannTyton AB om inte andra villkor skriftligen avtalats om.

Allmänt

På grund av kontinuerlig produktutveckling förbehåller vi oss rätten att utan föregående ändringsmeddelande göra konstruktionsändringar på produkter som förekommer i kataloger och presentationsblad.


Priser

1. Samtliga priser som lämnas av HellermannTyton AB är exklusive emballage och mervärdesskatt och gäller i 30 dagar från anbudstillfället.

2. Emballage typ europapall etc debiteras till självkostnadspris.

3. Vid beställningar med ett ordervärde understigande 1500 kr debiteras en småorderavgift på 250 kr.

4. Erhållna priser gäller för obrutna förpackningar.

5. På grund av valutaförändringar, råmaterialkostnader och andra faktorer som står utom vår kontroll, förbehåller vi oss rätten att utan föregående meddelande justera våra priser.


Betalningsvillkor

6. 30 dagar netto efter fakturadatum.

7. Från förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 19%.

 

Leveransvillkor

8. FCA Arlandastad (Incoterms 2010).

9. Anmärkningar ej gjorda inom 8 arbetsdagar efter mottagen leverans godtas ej.

10. HellermannTyton AB står ej för risken för gods som skadas eller försvinner under transport. Särskild transportförsäkring kan tecknas på kundens begäran och bekostnad.

11. För övriga leveransvillkor gäller NL-92 (Sveriges verkstadsindustriers allmänna leveransbestämmelser).


Returbestämmelser

12. Före det att retur avsändes ska HellermannTyton AB kontaktas för godkännande och ett returnummer erhållas, som används vid korrespondens . Returgodset ska märkas med numret.

13. Returer skall om möjligt alltid sändas i originalförpackningen.

14. Returer som föranletts av fabrikationsfel eller felaktig hantering från HellermannTytons sida, kan göras utan extra kostnader för kunden.

15. Vid retur av annan anledning än ovan tas en kostnad på 20% av fakturabeloppet ut.

16. Retur av en specialtillverkad eller normalt ej lagerförd artikel där inte punkt 14 ovan berörs accepteras ej, annat än efter att HellermannTyton AB först fått ett godkännande från vår leverantör.


Annulleringsbestämmelser

17. Vid annullering av order och fasta leveransplaner på kundunika artiklar uttas en annulleringsavgift motsvarande vår självkostnad (inneliggande lager på aktuell artikel, effektuerade beställningar hos underleverantörer, inköpt råmaterial, adm.kostnader).

 


Update: 04/02/2023 © HellermannTyton 2023
© HellermannTyton 2023 (v4.195.14) | Update: 04/02/2023 | Inställningar för sekretess