14/04/2024
pictogram

Vindkraftverk: minska underhållsarbetet. Våra lösningar för kabeldragning ger hållbarhet.

Säkerställ effektiviteten i era vindkraftverk.
Vi har specialanpassade lösningar.

HellermannTyton är specialist på lösningar för kabeldragning som gör att de konstant belastade vindkraftverken kan arbeta betydligt effektivare. Hållbarhet under extrema förhållanden är nyckelordet här. Oavsett om det är mindre vindkraftverk eller offshoreanläggningar så har vi ett nära samarbete med branschen sedan ett tiotal år tillbaka, vilket ger oss goda kunskaper om vad som efterfrågas. Även kabelmontering i efterhand på befintliga vindkraftsparker ingår i vår kompetens.

Resultatet blir att vindkraftturbinerna kan drivas mycket mer effektivt tack vare garanterat färre driftstopp och lägre underhållskostnader.

 

 

Vad gör HellermannTyton så speciellt när det gäller vindkraftverk?

För att summera svaret: vår höga rådgivningskompetens ihop med en personlig kundkontakt och skräddarsydda produkter. Vi är verksamma inom vindkraft sedan mer än tio år. Som en av de ledande leverantörerna av intelligenta kabeldragningslösningar koncentrerar vi oss på koncept som kan anpassas exakt efter era system. Hållbarhet är vår högsta prioritet. Endast de bästa materialen får komma med i produktionen, och stränga kvalitetskontroller garanterar att våra produkter håller måttet.
 

Vårt globala nätverk av produktutvecklare samlar spetskompetens inom de mest skilda områden, vilket är en förutsättning för att skapa nya lösningar. Till er hjälp får ni alltså ett helt team av experter. Förnybar energi och särskilt vindkraft är vår starka sida. Det gör oss till en pålitlig partner när ni planerar kabeldragning i era vindkraftverk.
 

Robust kabelskydd, intelligenta identifikationslösningar, innovativ datanätverksteknik, stabila fästsystem och specialgjorda verktyg för kostnadssparande installation av kabeldragningslösningarna. Sammantaget tillhandahåller vi ett mycket omfattande utbud av produkter och tjänster.

 

Innovation är ofta bara ett tomt ord. Men vi lever för det.

Vi har ständigt marknaden under uppsikt och analyserar vad som sker. Nya villkor kräver nya material och påhittighet är nödvändigt för att tillämpa metoderna på bästa sätt i varje enskilt fall. Vindkraft följer den tekniska utvecklingen och konkurrensen är stenhård. Resultaten av våra marknads- och konkurrensanalyser kommer därför direkt till användning i vidareutvecklingen av våra produkter. För kunden innebär det att drygt 20 000 HellermannTyton-produkter är så pass teknologiskt framstående att de sätter standarden på världsmarknaden. Med andra ord: dina vindkraftverk är i säkra händer när det gäller kabeldragning.

 

Individuella lösningar gör varje kund unik.

I vårt samarbete eftersträvar vi att stå i nära kontakt med kunden. Lyssna, analysera, diskutera gemensamt. Det är de viktigaste verktygen när vi tar fram nya koncept för kabeldragning. Endast så länge era vindkraftverk kan fungera utan driftstopp går det att uppnå den effektivitetsgrad som er verksamhet bedöms efter. Därför är det viktigt att vi känner till villkoren in i minsta detalj. Så kan vi anpassa varje komponent och ge den produktkvalitet som är nödvändig. Våra motståndare är extrema förhållanden som kyla, värme, snö och fukt, eller de ständiga saltvattenduschar som gäller på vindkraftsparker till havs. Samtidigt som turbinen måste fungera året runt. Ett gott samarbete är här den avgörande nyckeln till framgång.

 

Vindkraftverk styrs av en grundläggande princip: energisnålhet.

Vårt utbud av vindkraftverk återspeglar den mångfald som man återfinner inom vindkraft. Vi analyserar teknologin och utvecklar egenskaperna så att de blir allt säkrare och effektivare. I slutändan gynnas du av bättre lönsamhet eftersom våra produkter minimerar underhållskostnader på avgörande ställen. Dessutom tänker vi alltid ett steg i förväg och skapar helhetslösningar. Den minskade friktionen som HellermannTytons kabelskydd ger minskar risken för kortslutningar avsevärt. Materialets hållbarhet möjliggör betydande kostnadsbesparingar, såväl i service som i underhåll av hela offshore-anläggningar eller i enskilda vindkraftverk. På så vis ökar effektiviteten i varje enskild enhet.
 

HellermannTyton finns på plats med 39 företag över hela världen. Inom förnybar energi tillhandahåller vi en mängd innovativa produkter, även för efterhandsmontering i svåråtkomliga system.

 

Kostnadsminskning tack vare specialanpassade lösningar.
Om vi inte redan har det så utvecklar vi det.

Med HellermannTyton har du kommit rätt. Vi har lösningar för just dina specifika krav, om det så krävs att vi utvecklar helt nya koncept för att det ska passa de teknologiska förutsättningar som råder inom vindkraft. Testa oss – vi uppskattar alla nya samarbeten.
 

Vårt utbud är omfattande, vår innovationsrikedom ännu större och varje produkt har testats noggrannt för att klara de höga kraven.

Självslutande och mångsidig: Helagaine Twist-In.

När dragkrafter sliter och ledningskablar har en begränsad livslängd på grund av slitage så är Helagaine Twist-In vad som behövs. Utsätts en kabelbunt för utomstående krafter skyddas då de enskilda kablarna.
 

Helagaine Twist-In: den smarta lösningen för vindkraftverk.

 

Effektivt skydd i efterhand: Helahook för kablar och rör.

 

Helahook för vindkraftanläggningarMinska underhåll på befintliga vindkraftverk. Med den robusta Helahook har vi utvecklat ett tillförlitligt kabelskydd som är mycket lätt att installera i efterhand. Den höga elasticiteten är utmärkt för böjar och varierande diameter. Att montera är lätt och serviceteknikern kan alltid öppna Helahook igen. Läs mer här.

 

 

Snabbare färdig, snabbare inkopplad: med buntbindare i T- och X-serien.

T-serien från HellermannTytonTid är pengar, särskilt när det gäller installering. T- och X-serien är ett resultat av vår kärnkompetens och därför något av det mest lönsamma i fråga om kabeldragning. Enkel applicering och åtdragning med specialverktyg (som EVO7) gör att banden kan sättas på utan svårigheter. Det speciella utförandet med förenklad reminförning snabbar upp arbetet. Materialets hållbarhet bidrar ytterligare till att sänka underhållskostnaderna. Läs mer om T-serien här.

 

 

Extremt slittålig och stabil: SPF spiralslangar.

SPF-spiralslangarVåra SPF spiralslangar ger ett mycket högt skydd. De rundade kanterna och materialets hårda väggar ger ett högt mekaniskt skydd och styrningsstabilitet. De har visat sin duglighet i petrokemisk industri där deras motståndskraft mot olja uppskattas stort. De kan även användas i vindkraftsektorn för att öka lönsamhet genom minskat underhåll.

 

 

Rekommenderas särskilt för offshore-vindkraftverk: SA47-HT värmekrympslangar.

SA47-HT varmkrympslangDär det råder stora temperaturväxlingar och fuktighet som tär på materialet skyddar HellermannTyton era kabelsystem med ovanliga motåtgärder. Vår värmekrympslang SA47-HT har ett speciellt termoplastiskt lim med hög smälttemperatur på insidan. Därigenom ger SA47-HT inte bara korrosionsskydd utan formar sig också tätt om kablarna, så att de ligger stabilt och är skyddade mot vatten. Resultatet blir ett oslagbart fuktskydd.

 

 

 


 

Varmkrympslang SA47-HTProduktserien med SA47 värmekrympslang ger så bra korrosionssäkerhet att de även klarar bilindustrins höga krav. Ytterligare ett gott argument till att installera dem i era vindkraftverk.

Läs mer här.

 

Vilka produktfördelar drar du nytta av i sektorn för förnybar energi?

Noggrannt genomtänkta lösningar för kabeldragning och effektiva spännverktyg är vår kärnkompetens sedan årtionden.
 

Vi har tagit fram en rad speciallösningar för vindkraftverk. Vi vet hur svårt det kan vara att utföra reparationer och rutinunderhåll i trånga utrymmen. Sådant tar tid. Med flexibla kabelskyddsprodukter som alltid går att öppna och stänga kan man förkorta tidsåtgången betydligt. Och om det handlar om att installera vårt långlivade kabelskydd i en redan befintlig vindkraftsanläggning så fixar vi det med. Utan att behöva montera ned allehanda komponenter.

 

 

Effektivitet är mätbart. Mät oss efter effektiviteten i våra tjänster.

Oavsett om det är enskilda vindkraftverk eller hela offshore-anläggningar: våra produkter är avsedda att bibehålla eller till och med öka lönsamheten i era anläggningar. Det sträcker sig mycket längre än att ha ett effektivt blixtskydd eller skydd för invecklade kabeldragningar. Vi tar oss även an mer ovanliga krav. Till exempel känslig kabeldragning för sensorerna inuti rotorbladen, vilka behövs för att minska oljud. Genom att dra nytta av detta och många andra tekniska tjänster vi erbjuder så kan ni öka lönsamheten i era vindkraftverk. Hållbarheten i utsatta system innebär mer pengar på kontot.
 

Att arbeta med oss innebär ytterligare en fördel för lönsamheten. Eftersom HellermannTyton erbjuder en helhetslösning för alla produkter du behöver, är det möjligt att slimma projekthantering och processer vid planering och tillverkning av era vindkraftverk. Leveranskedjan kan hållas så kort som möjligt och resurserna optimeras på bästa sätt.
 
Med ett omfattande nätverk av serviceinriktade filialer och kompetenta distributionspartner kan vi garantera samma goda service över hela världen. Och med vår unika flexibilitet, snabba reaktionstider och omedelbara leveranser kan ni planera med den trygghet som är så nödvändig i denna sektor.

 

Lösningar för kabeldragning. Och mer.

Vi vet hur viktigt det är att vindkraftverk behåller effektiviteten över långa tidsrymder. Även för en pålitlig övervakning av skick och status har vi de rätta tekniska lösningarna som kan tillämpas perfekt i era vindkraftverk. En invecklad väv av sensorenheter och andra övervakningssystem för varje enskilt vindkraftverk måste fungera felfritt i fråga om en stabil direktöverföring av signaler och processer. En fiberoptikkabel med nödvändig bandbredd skickar signalerna till datacentralen i vindkraftverkets kontrollenhet, vilket ofta kan handla om stora avstånd.

 

Teknik för vindkraft. Med inbyggd framtid.

HellermannTyton tillhandahåller utmärkta produkter på det här området. Förutom sofistikerade lösningar för kabeldragning har vi även speciella glasfiberkablar och anslutningsmoduler som gör att ni kan ansluta kraftverken på ett kostnadseffektivt sätt. Våra produkter har testats i praktiken i många år och i vårt produktutbud finns gott om olika storlekar och kombinationsmöjligheter, så att vi kan tillgodose era specifika krav. Glasfiberkablarna är inneslutna i systematiskt installerbara moduler för att spara plats. Det inte bara förenklar och snabbar upp kabelmonteringen utan tillåter att successivt utöka kapaciteten efter hand. På så vis är alltså framtiden redan inbyggd i HellermannTytons produkter.

 

 

Spara riktigt mycket tid. Med HellermannTyton är det möjligt.

Ta vårt patenterade Cablelok-system. Här gäller det gamla talesättet "tid är pengar" i högsta grad. Istället för vanliga värmekrympslangar används HellermannTyton Cablelok för hållbar inkapsling av känsliga fiberoptikhylsor, vilket kan minska installationstiden med upp till 90 procent.
 

Vår innovation RapidNet följer konceptet med snabb installation. Tack vare specialutvecklade, prefabricerade punkt-till-punkt-kopplingar med fiberoptik och senaste kopparteknologin kan detta modulära system minska installationstider, så att vindkraftverkets kontrollenhet kan upprättas utan onödigt krångel. Vilket sparar in på den viktigaste tillgången: tid.

 

Vi skyddar en känslig miljö: vindkraftsparken.

En vindkraftspark med transformatorstation är som en levande organism, och ställer därför höga krav på nätverkets infrastruktur. Det är nödvändigt att övervaka organismens vitala data genom sensorer, för att sedan skicka vidare denna information om växellåda, drivlina och mekanisk belastning på strukturen. Även rotorbladens status och prestanda förmedlas, ihop med data från externa parametrar som temperatur, vindhastighet och vindriktning. Alla dessa signaler måste överföras till vindkraftverkets kontrollenhet på ett koordinerat och säkert sätt.

 

X-serien från HellermannTytonEndast hållbara material tillsammans med en precis och stabil bearbetning av komponenterna duger när man vill ha den nödvändiga säkerhet som råder i denna sektor. Bara så kan ströminförsel och fjärrstyrning av känsliga system fungera felfritt.

 

 

 

 

Slittåliga komponenter för vindkraftverk:
HellermannTyton tänker ett steg vidare när andra står stilla.

För extra hållbart fäste: Heavy duty mounts från HellermannTyton

Tunga kablar kräver särskilda lösningar. Våra heavy duty komponenter, som specialutvecklade fästen för buntbindare, kan införlivas i befintliga skruvfästen. Resultatet är att det blir lättare att lägga ut kablar på ett sätt som passar kraftverket, eller att utnyttja befintliga skruvbultar. Särskilt när det gäller att säkra en viss lastkapacitet.

Våra heavy duty komponenter utvecklades ursprungligen för tunga byggmaskiner, för att hålla kablar, ledningar och tryckslangar på plats under extrema förhållanden. Därför lämpar sig komponenterna utmärkt även för vindkraftverk.

 

 

HellermannTyton är annorlunda. Precis som er verksamhet.

Sektorn förnybar energi följer sina egna regler och även vi följer dem i vart och ett av våra skyddade kabelsystem.
 

Kraven är lika komplexa som varierande. Med vårt engagemang för såväl innovationer som tjänster har vi skapat speciella kabeldragningslösningar för vindkraftverk. Som global leverantör och tillverkare med 39 företag på fem kontinenter har vi resurserna att utveckla koncept som passar varje enskilt fall. Vårt motto under processen är effektivitet.

 

Energikostnad. Vi har rätt svar på de stora effektivitetsfrågorna.

Vindkraftverk har sitt existensberättigande i att ha en hög verkningsgrad. Med varje optimering, till exempel en betydande reducering av underhåll, växer effektiviteten och verkningsgraden. Vi tvekar inte att prova nya vägar för att hitta en skräddarsydd lösning för krävande tillämpningar.

 

Kabeldragningslösningar som gör skillnad.

Industrifästen - heavy duty fäste in action

Ett av resultaten är vår genomtänkta produktserie med heavy duty komponenter. I offshore-anläggningar eller mindre vindkraftverk där utrustningens egen vikt utövar en tung belastning på ledningar och kabelkanaler har vi de rätta fästena som klarar trycket.

HellermannTyton Heavy Duty Parts kan till och med installeras i befintliga skruvförbindelser. Eftersom vi vet att varje minut räknas innan ett vindkraftverk kan anslutas kan våra Heavy Duty Parts anbringas med ett extra högt vridmoment.

Bekvämt för teknikern på plats, då han kan fästa skruvförbindelserna som vanligt. Lönsamt för er, eftersom teknikern är färdig snabbare.

 

Alla vill minska underhållsarbetet. Vi gör det möjligt.

Se på följande situation: en ny vindkraftspark står klar och efter ett tag är det uppenbart att endast ett bättre kabelskydd kan minska driftstoppen. Dessvärre måste åtskilliga delar monteras ned för att komma till botten med problemet. Det kostar pengar. Men ingen fara, för vi kan även här öka effektiviteten genom att i efterhand utrusta befintliga kraftverk med nödvändigt skydd, utan att stora kostnadsförluster behöver uppstå. Eftersom vi gärna tänker ett steg framåt så ser vi till att vårt speciella kabelskydd är utformat så att det kan tas av och på när man så önskar, vilket minskar både underhållstid och materialåtgång.

 

Säkerhet uppstår när alla gör rätt. Särskilt i service och underhåll.

HellermannTytons identifikationssystem hjälper serviceteknikerna att enkelt navigera genom kabel- och ledningsdjungeln. Våra ID-taggar är dessutom både lätta att skapa och sätta fast. Till exempel vår TIPTAG som vi har tagit fram för att klara konstant belastning under extrema förhållanden. Märkningen är perfekt för rör med stor diameter, liksom för hydraulikslangar och elkablar. Givetvis kan vår TIPTAG-märkning appliceras i efterhand. Vi rekommenderar våra självhäftande märken för ett stabilt ID-system som är både logiskt och intuitivt. Märkningen klarar miljöer där temperaturen kan variera stort och hög luftfuktighet råder. Den robusta skyddslamineringen gör att märkningen står pall mot all yttre påverkan.
 

Dessa specialetiketter är lätta att förse med skrift då de är kompatibla med alla vanliga skrivarsystem. Kablarna kan ID-märkas för hand på nolltid med dessa självlaminerande etiketter, vilket sparar både tid och resurser, och därmed är vi tillbaka på den avgörande faktorn effektivitet.

 

Snabbhet räknas. Gör avtryck med TT4000.

TT4000 skrivarsystemPrinta direkt på krympslangar och fyll i etiketterna snabbt och lätt. Termotransferskrivaren TT4000 från HellermannTyton kan hantera stora printvolymer snabbt och tillförlitligt. Skrivarens robusta och kompakta utförande gör den användbar i ett otal situationer.

 

 

 

 

 

Tagprint Pro softwareDen rätta programvaran för ID-märkning skapar oberoende och gör det möjligt att snabbt tillverka professionella etiketter. Med Tagprint Pro höjer prestationsnivån ännu mer och kan användas för att skapa kompletta ID-märkningar och kabellamineringar. Att markera krympslangar är en baggis för Tagprint Pro.

 

 

 

 


Att märka med typskyltsetikett 1204 innebär minskade materialkostnader jämfört med de vanliga dyra aluminiumskyltarna. Den matta, silverfärgade 1204-etiketten passar utmärkt på jämna och glatta ytor, som apparathöljen och kopplingsskåp. Med ett stort utbud av format går det att hitta precis rätt alternativ för vad som än ska etiketteras. Det klister som används av HellermannTyton är utmärkt för svåra ytor som färg och plast. Den höga temperaturtåligheten på upp till +150 °C gör att dessa etiketter passar för de mest skilda tillämpningar.

 

HellermannTyton visar vägen.

Som man kan se så har vi en lösning för alla sorters identifieringsbehov. Om det så är snabb och flexibel märkning för hand, tryckbara krympslangar eller industriell permanentmärkning. Oss kan man förlita sig på när det handlar om högkvalitativ industriell ID-märkning.

Ni utvecklar framtidssäkra teknologier.
Vi får deras inre att fungera.

På vilket sätt ökar skräddarsydda kabeldragningslösningar vindkraftverkens effektivitet? Hur får era system en varaktig minskning av kortslutningar och på vilka relevanta sätt kan vi bidra till bättre lönsamhet? Läs om de viktigaste trenderna och allt om innovationer inom kabeldragningslösningar.

 

Helagaine: ett antistressprogram för torsionskablar i vindkraftverk.

Helahook för vindkraftanläggningarFörutom solcellsanläggningar är vindkraftparker den huvudsakliga källan till förnybar energi i Tyskland. Därför ställs det allt högre krav på vindkraftverk i fråga om prestanda och tillförlitlighet. En vanlig modern vindturbin genererar ungefär 1,5 till 4 megawatt (MW) i nominell kapacitet, medan offshore-anläggningar ger upp till 8 MW. Eftersom rotorbladen alltid måste vara riktade mot vinden för att alstra ström effektivt utsätts strömkablarna för en enorm stress.


Kablarna utsätts för ständiga torsionskrafter, huvudsakligen på grund av deras öglemönster. Med vanliga kabelstrumpor kan det hända att enskilda trådar brister. Vi ser till att isoleringen på intilliggande kablar i vindkraftverket förblir oskadda. Läs mer på vår blogg.

 

Metallbindare för vindkraftverk klarar kortslutningstest enligt normen för kabelklämmor.

Elektrisk kortslutning kan ställa till det ordentligt. Risken för personskador eller materialskador på grund av piskande kablar är väldigt hög, särskilt när entrådiga strömkablar läggs i triangelformation.


Kabelklämmor är ett vanligt sätt att fixera låg- och mellanspänningskablar i elektriska industrianläggningar, i rälsfordon, gruvanläggningar och vindkraftparker till havs.
 

Läs mer i vår blogg.

 

 

 

Skaffa rätt komponenter för era vindkraftverk med hjälp av CAD-data.

Skärmdump av CAD-systemet

Tillverkare måste hålla nere kostnaderna för sina produktkomponenter om de ska klara sig på den globala marknaden. Många företag tillverkar sina egna komponenter trots att rätt delar ofta kan köpas in billigare. Genom att erbjuda gratis CAD-data (inklusive 3D förhandsgranskning) möjliggör HellermannTyton för ingenjörer att hitta rätt lösning för sina byggprojekt.
 

 

 

 

 

 

 

Stor innovationsrikedom för förnybar energi.

Vi har en stark ställning. Över hela världen har HellermannTyton totalt 3.800 anställda som arbetar för att ta fram innovativa kabeldragningslösningar. Vårt mål är att ni ska kunna uppnå högre effektivitet och lönsamhet. Våra metoder innefattar säker och optimal kabelföring genom vindkraftverken, skräddarsydda lösningar, hållbara material och snabba monteringstekniker som sänker kostnaden märkbart. Allting sammantaget ger även en minskning av underhållskostnaderna.

 

Varje vindkraftverk har sina regler. Som vi följer.

När kundens specifika krav endast lämnar utrymme för en skräddarsydd lösning är vi den ni ska kontakta. HellermannTyton är känt för sin förmåga att skaffa fram specialanpassade produkter, vilket vi gör i tätt samarbete med er – allt från konceptutveckling till användarinstruktioner. Endast på det viset går det att få exakt anpassad teknologi utifrån de bra idéer vi startar med. Just inom vindkraft är det extra viktigt att de minsta delarna fungerar som de ska. Energikostnad är måttstocken som gäller i denna sektor. Anläggningarnas effektivitet har högsta prioritet när vi ska omsätta idéerna i verkligheten.

 

Vi säger: sätt stopp för driftstopp.

Att tala om framgång är inte lätt men vi tänker göra det ändå. För HellermannTyton finns det ett motto som har präglat firman sedan årtionden: undvika driftstopp och fortsätta där andra slutar. Ständigt utvecklar vi revolutionerande produkter ur våra innovationer. För vi vet: om era vindkraftverk snurrar utan uppehåll har vi gjort allting rätt.

 

Utvecklingskompetens uppstår ur engagemang.

PMB5 limfäste med kabelEtt gott exempel på den ständiga driften att inte bara låta saker vara som de är ser vi hos våra ingenjörer och utvecklare som tog fram limfästet. Ursprungligen bestod fästet av fyra komponenter. Varje gång skulle metallplatta, distanshållare och kabelfäste sättas ihop med en skruv. Krångligt! Slutligen skulle lim föras på så att fästet fastnade. För våra utvecklare för detta slöseri med tid riktigt irriterande, så efter ett tag låg de första utkasten för PMB5 på bordet.

 

 

 

PMB5 limfäste


På detta följde mycket trixande och testande. Lösningen från HellermannTyton: en enda komponent i ett särskilt hållbart plastmaterial. Snabb montering, fjäderlätt och korrosionsfast utförande.
 

Hellre tre fördelar i en produkt än en fördel uppdelad i tre delar. Det är typiskt HellermannTyton. Jo, vi erkänner, vi är rätt stolta över det.