19/06/2024

Vår värdegrund

 

1. Resultatorientering

Med värdet Resultatorienterad menar vi:

Att vi är fokuserade på ett fåtal prioriterade och tydliga mål. Att vi har en stark vilja att ständigt förbättras inom våra områden såväl individuellt som i grupp.

 

2. Trovärdighet

Med värdet Trovärdighet menar vi:

Att människor känner förtroende för oss och att vårt budskap uppfattas som rätt och riktigt.

 

3. Engagemang

Med värdet Engagemang menar vi att:

Vi kan och vill ta ansvar, samt dela med oss av vår kunskap.

 

 

4. Flexibilitet

Med värdet Flexibilitet menar vi att:

Vi kan anpassa oss till situationen.

 

 

5. Harmoni

Med värdet Harmoni menar vi att:

Vi har balans i livet mellan arbete och privatliv, såväl fysiskt som mentalt.

 

 

6. Nyfikenhet

Med värdet Nyfikenhet menar vi att:

Vi är vetgiriga, intresserade och öppna för vidare utveckling av vår verksamhet. Vi har mod att utveckla och prova nya idéer.

 

 

7. Tolerans

Med värdet Tolerans menar vi att:

Vi visar vidsynthet och accepterar olikheter.

 

 

8. Integritet

Med värdet integritet menar vi att:

Vi respekterar varandras oberoende och okränkbarhet och att vi kan lita på varandra.