Sekretesspolicy

HellermannTyton AB, Isafjordsgatan 5, 164 40 Kista, Sverige (nedan kallat ”HellermannTyton” eller ”vi”) är glada att du besöker vår hemsida. Dataskydd och datasäkerhet vid användning av vår webbplats är mycket viktigt för oss. Vi är måna om att skydda din privata sfär och behandla dina data strikt konfidentiellt.

Vi vill nu informera dig om vilka personlig data som vi fångar upp i samband med ditt besök på vår hemsida och för vilket syfte de används.

 

Ändringar av lag eller ändringar av företagets interna processer kan föranleda ändringar av denna Sekretesspolicy - vi ber dig därför läsa denna sekretesspolicy regelbundet.

1. Vad är personlig data?

Personlig data är individuella detaljer av personliga eller faktiska förhållanden för en specifik eller definierbar fysik person. Anonymiserade eller statistiska uppgifter som inte kan hänföras till dig personligen eller inte kan fastställas utan oproportionellt stora ansträngningar, betraktas inte som personlig data.

2. Vilka personlig data registrerar vi?

Du kan använda de flesta av våra webbsidor utan att data samlas. När och i vilken utsträckning vi registrerar och behandlar din personliga data när du använder vår hemsida beskrivs nedan.

2.1 Kontaktformulär

Om du vill använda vårt kontaktformulär, måste du ange dina kontaktuppgifter. Obligatoriska fält är förnamn, efternamn, adress, telefonnummer och e-postadress. Dessa uppgifter används uteslutande enbart av oss och endast i den utsträckning som krävs för att komma i kontakt med dig och förse dig med önskad information.

2.2 Nyhetsbrev

Om du registrerar dig till vårt nyhetsbrev kommer vi att använda din e-postadress för att förse dig med ytterligare information om produkter och tjänster, som kan vara av intresse för dig. Efter registreringen, kommer vi att skicka en bekräftelselänk till den e-post som du har angett. Inte förrän du har klickat på denna bekräftelselänk får du vårt nyhetsbrev.

Om du inte längre vill få nyhetsbrevet kan du avregistrera dig från nyhetsbrevet när du vill.

Retunera nyhetsbrevet till avsändaren och meddela att du vill bli avregistrerad. Ett annat sätt för att göra detta, klicka på avsägandelänken, som finns i våra nyhetsbrev eller använd formuläret på http://www.hellermanntyton.se/site/newsletter. Efter detta kommer du inte att få några ytterligare nyhetsbrev från oss.

2.3 Loggfiler

På grund av systemets säkerhet och för att förhindra eventuellt missbruk, lagras protokoll (loggfiler) på våra servrar. Dessa innehåller följande uppgifter:

  • IP-adress
  • Användare (endast för skyddade områden)
  • Tidpunkt
  • Webbsida (begärd URL)
  • Http-statuskod
  • Antal byte som överförs
  • Hänvisningssida
  • Kund-ID (user agent)

De lagrade loggfilerna blir anonyma efter 7 dagar under förutsättning att de inte finns någon misstanke om missbruk. I alla andra fall raderas loggfilerna när de inte behövs för syftet.

3. Överförs personlig data till tredje part?

Överföring av dina personlig data till tredje part, till exempel våra samarbetspartners, sker endast om det är absolut nödvändigt för att besvara din förfrågan eller om du uttryckligen har gett ditt samtycke till en sådan överföring.

I vissa fall är vi juridiskt bundna att vidarebefordra dina personliga data till tredje part, såsom brottsutredning och åklagarmyndigheter om det finns någon misstanke om brott.

På delar av våra hemsida, är det också möjligt att dina uppgifter kommer att överföras till tredje part i den utsträckning som beskrivs nedan eller registreras av en sådan tredje part.

4. Blir personlig data registrerad av tredje part?

4.1 YouTube och Google Maps

Vår närvaro på nätet omfattar filmer från den externa plattformen YouTube. Plattformen drivs av YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Om du besöker en webbsida från vår webbplats på Internet som innehåller YouTube-videor, kommer webbläsaren etablera en länk till YouTubes servrar. YouTube överför videon direkt till din webbläsare och pekar till aktuella webbplatsen. Därför har vi inget inflytande på omfattningen av de data som fångas av YouTube via denna metod.

Vår webbplats använder också Google Maps på ett antal undersidor för att visa interaktiva kartor och skapa sträckor.

Google Maps är en kartografisk tjänst från Google Inc. (nedan kallat: "Google"), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornien 94043, USA. Genom att använda Google Maps kan detta leda till registrering om användning av denna webbplats, inklusive din IP-adress och (start) adress som används inom ramen för ruttplaneringsfunktionen överförs till Google i USA.

Om du besöker en webbplats från vår webbplats på Internet som innehåller Google Maps, kommer webbläsaren etablera en länk till Googles servrar. Google kommer att överföra kartinnehåll direkt till din webbläsare och peka till aktuella webbplatsen. Därför har vi inget inflytande på omfattningen av de data som fångas av Google via denna metod.

Du kan hitta information om syftet med och omfattningen av datainsamling samt hur uppgifterna behandlas ytterligare och används av YouTube och Google, tillsammans med dina rättigheter och valfria inställningar för att skydda din privata sfär, i dataskydds anteckningar YouTube / Google :

www.google.com/intl/se/policies/privacy/

4.2 Hyperlänkar till externa webbsidor

Vår webbplats innehåller länkar till webbplatser för andra leverantörer. När du klickar på dessa länkar, kommer du att överföras från vår hemsida direkt till webbplatsen för andra leverantörer. Förändringen i webbadressen är en av många faktorer att upptäcka detta.

Vi har inget ansvar för hantering av data från dessa leverantörer på sådana externa webbplatser, eftersom vi inte har något inflytande över hur dessa leverantörer behandlar din personlig data. Du bör därför direkt konsultera informationen i sekretesspolicyn för webbplatsen för respektive leverantör.

5. Används cookies på hemsidan?

5.1 Session cookies

Vi använder oss av så kallade session cookies på vår hemsida. Syftet med session cookies är  främst att det skall bli enklare och bekvämare för dig att besöka vår hemsida.

När du stänger av webbläsaren, raderas cookies automatiskt.

5.2 Google Analytics

Vi använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google. Google Analytics använder cookies, som är placerade på din dator för att kunna analysera hur du använder webbplatsen.

Informationen som generas av sådana cookies genom användning av webbplatsen kommer i allmänhet att översändas till och lagras av servrar som drivs av Google i USA.

Vi använder Google Analytics uteslutande med tillägget "_anonymizeIp" för IP-anonymisering, som ser till att din IP-adress förkortas av Google före överföring inom medlemsländerna i Europeiska unionen eller i andra länder som skrivit under fördraget om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för att förhindra att den kopplas till en viss individ. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adress överförs till en av Googles servrar i USA och kortas där.

Google kommer att använda denna information för vår räkning i syfte att utvärdera din användning av webbplatsen för att sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för oss och ge oss med andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och Internetanvändning. IP-adressen överförs av webbläsaren när du använder Google Analytics och kan inte kombineras med andra data från Google.

Dessutom kan du förhindra att data som genereras av cookien och rör din användning av webbsidan (inklusive din IP-adress.) från att fångas och behandlas av Google genom att hämta och installera plugin - finns på följande länk:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=se

 

Som ett alternativ kan du klicka på denna länk. En opt-out cookie kommer sättas som hindrar fångst av data från Google Analytics på framtida besök till denna webbplats.

5.3 Avaktivering av cookies

Det är också möjligt att använda vår webbplats utan cookies. De flesta webbläsare är inställda som standard att acceptera cookies automatiskt. Du kan dock avaktivera lagring av cookies eller ställa in din webbläsare så att den informerar dig innan cookies sparas; Men, vi vill informera om att det då inte alltid är möjligt att använda alla funktioner på denna webbplats i full utsträckning.

6. Hur kan vi säkerställa skyddet av personlig data?

När vi får in personlig data, lagras sådana uppgifter på särskilt skyddade servrar av oss eller våra kontrakterade samarbetspartners. Tillträdet till detta är endast tillgängligt för ett begränsat antal behörig personal, som arbetar med teknisk kommersiell eller redaktionell support.

För att undvika förlust eller missbruk av data tar vi omfattande tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder, som genomgår regelbunden granskning och anpassning till den tekniska utvecklingen.

7. Vilka rättigheter har du när det gäller din personliga data?

Vi värdesätter ditt förtroende för oss. På begäran, informerar vi dig om vi har lagrat någon av dina personliga data och i så fall vilken. Om det trots våra ansträngningar, lagrats felaktiga uppgifter om dig, kommer vi rätta till dem på begäran, utan dröjsmål. Om du vill att vi skall ta bort personlig data, kommer vi att göra det på begäran. Om tekniska eller juridiska skäl gör en sådan radering omöjligt kommer vi blockera åtkomst till din data i stället.

Eventuella sådana förfrågningar skickas till:

Anna Konnander
Tel: 08 580 890 62
Isafjordsgatan 5, 164 40 Kista, Sverige
E-mail: anna.konnander(@)hellermanntyton.se

 

Gäller från: Oktober 2016

Håll kontakt med oss!


Update: 21/04/2018 © HellermannTyton 2018
Kontakt