ISO 14001:2015

Datumstar: 18/06/2019

ISO 14001:2015

Förnyat ISO 14001:2015 certifikat

HellermannTyton har igen förnyat sin kvalifikation hos Intertek i ISO14001:2015.

Om du vill ladda ner ett förnyat certifikat hittar du här: Ladda ner Certifikat & Godkännanden.


Mer om miljöcertifieringen ISO 14001:2015:
"Med hjälp av den internationella standarden för miljölednigssystem ISO 14001:2015, kan organisationer identifiera och systematiskt minska sin påverkan på miljön. Standarden ger stöd i arbetet med att utveckla arbetssätt på området, exempelvis för att minska användningen av energi och råvaror eller mängden avfall och andra utsläpp.

 

Miljöcertifiering enligt ISO 14001:

 

  • Hjälper företag att utveckla säkra och effektiva rutiner och processer inom miljöområdet.
  • Ger företaget de verktyg som behövs för att styra processer till bättre resultat, systematiska förbättringar, minskade risker och ökad konkurrenskraft.
  • Ger ett tydligare fokus på lednigsengagemang, "invärlds-" och omvärldsanalys, processtyrning och riskhantering.
  • Ger ett gemensamt språk med kunder, leverantörer, intressenter som också är miljöcertifierade enligt ISO 14001.
  • Ger en tydlig koppling mellan organisationens miljöledningssystem och dess affärsplan.
  • Ger ett riskbaserat angreppssätt med metodik för att hantera hot, möjligheter och risker.
  • Är en kvalitetsstämpel som stärker varumärket.
  • Ger ett processangreppssätt med planering, styrning, övervakning/mätning, uppföljning/utvärdering samt förbättring av processerna."

 

Håll kontakt med oss!


Update: 28/11/2020 © HellermannTyton 2020
© HellermannTyton 2020 (v4.125.3) | Update: 28/11/2020