18/06/2024

Hållbarhet hos HellermannTyton

Att göra positiva skillnader


HellermannTytons hållbarhetsstrategi HellermannTytons hållbarhetsstrategi


Hållbarhet är en integrerad del av vårt uppdrag, och vi är fast beslutna att göra positiva skillnader för att skapa en bättre framtid för alla.

Som en ledande global tillverkare och leverantör av kabelhanteringslösningar förlitar sig kunder i alla branscher på att vi levererar hållbara kvalitetsprodukter. Vi tar det ansvaret på allvar och är dedikerade till att minska vårt koldioxidavtryck och avfall. 

Vår passion för hållbarhet har sina rötter i vårt arv att tillhandahålla lätta och effektiva produktlösningar till våra kunder.

För att uppnå en mer hållbar framtid krävs kontinuerlig innovation som drivs av motiverade människor. Vi är därför fast övertygade om att det är grundläggande för att vår strategi ska lyckas att erbjuda möjligheter till tillväxt, integration och medarbetarengagemang.

  

En kommentar från koncernchef Andrew Leyland

HellermannTyton-koncernens ordförande Andrew Leyland

"På HellermannTyton ser vi hållbarhet som en möjlighet att göra positiva förändringar samtidigt som vi utvecklar vår verksamhet. Vi inser vikten av att minimera klimatpåverkan från vår och våra kunders verksamhet. 

Vi förstår att varje bidrag till att minska utsläppen genom viktminskningar och lägre energiförbrukning räknas, liksom att utforma produkter för återanvändning och successivt förbättra återvinningsbarheten hos våra produkter och förpackningar efter att de har använts."

  

Strategi och ambitioner

Sammanfattning av strategi och ambitioner

HellermannTyton har åtagit sig att minska de utsläpp som genereras av vår verksamhet, våra produkter och tjänster och att aktivt stödja våra kunders hållbarhetsambitioner.

Hållbarhetsstrategin, som är förankrad i hela verksamheten, fokuserar på initiativ inom fyra områden och arbetar mot målet att uppnå koldioxidneutralitet: Människor, planet, produkt och styrning.

  

Vår väg mot ökad hållbarhet

HellermannTyton arbetar för att minimera vår miljöpåverkan och för att uppmuntra och göra det möjligt för våra anställda och kunder att göra positiva skillnader mot en mer hållbar framtid.

Läs mer om de specifika målen och aktiviteterna inom våra hållbarhetsfokusområden genom att klicka på avsnitten nedan.

Hjälp om hållbarhet

Kontakta oss här med dina frågor om hållbarhet och styrning. Vi kommer att se till att rätt person i vårt företag ger dig den information du behöver så snart som möjligt. Vi ser fram emot att få höra av dig.