22/07/2024

Hållbarhet | Människor

Att ge möjligheter


HellermannTytons hållbarhetsstrategi - Människor i fokus HellermannTytons hållbarhetsstrategi - Människor i fokus


Vi har åtagit oss att upprätthålla en arbetsmiljö där lika möjligheter, välbefinnande och personlig utveckling garanteras.

Uppmuntra till respekt och möjligheter

Vi är medvetna om att de anställda på HellermannTyton är vår mest värdefulla tillgång. Vi inser också att för att bli mer hållbara krävs en kultur där våra anställda aktivt kan lära sig, dela med sig, samarbeta och genomföra förändringar i dag som kommer att bidra till en bättre morgondag. Vi arbetar följaktligen för att upprätthålla en arbetsplats fri från diskriminering, där respekt, inkludering, mångfald och integritet är grunden för vårt beteende.

Mål inom fokusområdet Människor

Hållbarhetsmål - fokusområde Människor

Tillväxt och möjligheter

  • Upprätthållande av ett högt medarbetarengagemang globalt
  • Utbildning och karriärutveckling för alla anställda
  • Mentorprogram och aktivt talangfrämjande

Mångfald och integration

  • Prioritering av arbetstagarnas hälsa, säkerhet och integration
  • 100 % av våra tillverkningsanläggningar är ISO 45001-certifierade
  • Främjande av välbefinnandeinitiativ för att skapa en sund balans mellan arbete och privatliv

Associerade FN-åtaganden för hållbarhetsmålen

People activities aligned with UN SDGs1 - Ingen fattigdom
3 - God hälsa och välbefinnande
5 - Jämlikhet mellan könen
8 - Anständigt arbete och ekonomisk tillväxt
10 - Minskade ojämlikheter

  

Vår väg mot ökad hållbarhet

HellermannTyton arbetar för att minimera vår miljöpåverkan och för att uppmuntra och göra det möjligt för våra anställda och kunder att göra positiva skillnader mot en mer hållbar framtid.

Läs mer om de specifika målen och aktiviteterna inom våra hållbarhetsfokusområden genom att klicka på avsnitten nedan.

Hjälp om hållbarhet

Kontakta oss här med dina frågor om hållbarhet och styrning. Vi kommer att se till att rätt person i vårt företag ger dig den information du behöver så snart som möjligt. Vi ser fram emot att få höra av dig.