22/07/2024

Hållbarhet | Planet

Minimering av konsekvenserna


HellermannTytons hållbarhetsstrategi - Planeten i fokus HellermannTytons hållbarhetsstrategi - Planeten i fokus


Vi arbetar för att minimera miljöpåverkan från vår verksamhet och för att bli ett koldioxidneutralt företag.

Att bli ett koldioxidneutralt företag

Formsprutning, extrudering och verktygstillverkning är energikrävande. Att använda förnybar energi är en viktig del av vår strategi för att minska utsläppen av växthusgaser från vår verksamhet. Vi lovar också att maximera effektiviteten i teknik och produktionsutrustning och minimera onödig energi- och materialförbrukning i hela företaget.

Mål inom fokusområdet Planet

Hållbarhetsmål - fokusområde Planet

Energieffektivitet

  • År 2025 ska minst 25 % av vår el komma från förnybar energi, med målet att nå 100 % år 2030
  • 100 % av våra tillverkningsanläggningar ska erhålla ISO 50001-certifiering

Resurseffektivitet

  • 100 % av våra tillverkningsanläggningar ska upprätthålla ISO14001-certifiering
  • Minst 30 % återvunnet material i alla plastförpackningar
  • Successiva framsteg mot fullständig återvinningsbarhet för alla förpackningsmaterial
  • Minska vattenförbrukningen på högriskplatser och främja 3R-politiken (minska, återanvända och återvinna)
  • Alla företagsägda bilar ska vara batterielektriska senast 2030

Associerade FN-åtaganden för hållbarhetsmålen

Planet activities aligned with UN SDGs6 - Rent vatten och sanitet
7 - Billig och ren energi
12 - Ansvarsfull konsumtion och produktion
13 - Klimatåtgärder

  

Vår väg mot ökad hållbarhet

HellermannTyton arbetar för att minimera vår miljöpåverkan och för att uppmuntra och göra det möjligt för våra anställda och kunder att göra positiva skillnader mot en mer hållbar framtid.

Läs mer om de specifika målen och aktiviteterna inom våra hållbarhetsfokusområden genom att klicka på avsnitten nedan.

Hjälp om hållbarhet

Kontakta oss här med dina frågor om hållbarhet och styrning. Vi kommer att se till att rätt person i vårt företag ger dig den information du behöver så snart som möjligt. Vi ser fram emot att få höra av dig.