22/07/2024

Hållbarhet | Strategi

Att bli ett koldioxidneutralt företag


Hållbarhetsstrategi införd Hållbarhetsstrategi införd


Vi arbetar för att bli ett koldioxidneutralt företag, tillhandahålla hållbara produkter och kartlägga våra framsteg i förhållande till internationella riktmärken.

Våra åtaganden

HellermannTyton är ett globalt företag som har ett rykte om att ha en högklassig tillverkning och en pålitlig lokal distribution och som fokuserar på att minska de resurser vi förbrukar och minimera den inverkan som vår verksamhet har på miljön. Vi strävar efter att främja hållbarhet genom produktinnovation och samarbete med kunder och partners. Vi arbetar för att uppnå koldioxidneutralitet och för att uppmuntra och möjliggöra för våra anställda att göra positiva skillnader för hållbarheten i vår miljö och vårt samhälle genom vår affärsverksamhet.

Vårt ramverk

HellermannTytons hållbarhetsstrategi fokuserar på fyra områden: Människor, planet, produkt och styrning

HellermannTytons hållbarhetsstrategi är indelad i fyra fokusområden: Människor, planet, produkt och styrning. 

Vi erkänner FN:s uppmaning att vidta åtgärder för att minska ojämlikheter, förbättra hälsa och välbefinnande och ta itu med klimatförändringarna för att skydda vår miljö. Vårt ramverk och vår strategi för hållbarhet är följaktligen anpassade till 12 av FN:s 17 mål för hållbar utveckling, med fokuserade mål och aktiviteter för att stödja utvecklingen.

Som ett globalt verksamt företag tillämpar vi en konsekvent strategi för att bedöma och validera våra framsteg genom extern rating.

  

En översikt över våra viktigaste prioriteringar i fråga om hållbarhet

Minimera vår miljöpåverkan

Tillhandahålla delar som är tillverkade av hållbara material

Främja lika möjligheter och välbefinnande

Upprätthålla höga etiska affärsstandarder

Stödja kundernas hållbarhetsambitioner

  

Klicka på avsnitten nedan för att ta del av specifika mål och aktiviteter

Hjälp om hållbarhet

Kontakta oss här med dina frågor om hållbarhet och styrning. Vi kommer att se till att rätt person i vårt företag ger dig den information du behöver så snart som möjligt. Vi ser fram emot att få höra av dig.